Trei noi volume din Colecția „Teologi Arădeni” au fost lansate la Consiliul Județean Arad

      Comments Off on Trei noi volume din Colecția „Teologi Arădeni” au fost lansate la Consiliul Județean Arad

Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea” din cadrul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, a organizat joi, 7 decembrie 2023, ora 17:00, în Sala „Vasile Goldiș” a Consiliului Județean Arad, lansarea a trei monografii din Colecția „Teologi arădeni”.

La eveniment au participat ÎPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Dr. Iustin Cionca, Președintele Consiliului Județean Arad, Dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Dr. Doru Sinaci, Subprefectul Județului Arad, cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, istorici, specialiști, studenți și un numeros public iubitor de istorie și tradiție locală.

În deschiderea evenimentul Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie din Arad a luat cuvântul adresând un salut celor din prezidiu, dar și publicului, a evidențiat importanța Colecției „Teologi arădeni” în valorificarea patrimoniului teologic-cultural al Eparhiei Aradului, patrimoniu regăsit și exprimat în operele și activitatea profesorilor Institutului și Academiei Teologice din Arad.

Un buchet de colinde a fost prezentat auditoriului de către Corul studenților teologi „Atanasie Lipovan” al Facultății de Teologie din Arad, condus de Pr. Lect. Univ. Dr. Tiberiu Ardelean.

După acest moment, Președintele CJA, Dr. Iustin Cionca a adresat celor prezenți un cuvânt prin care a subliniat îmbogățirea spirituală și culturală pentru urbea noastră, dar și la nivel național, adusă de evenimentele Bicentenarului. În această îmbogățire se înscrie și colecția inițiată de Facultatea de Teologie din Arad, colecție menită să restituie repere de personalități din ultimele două secole. Totodată, domnia sa a conferit Ordinul „BENE MERENTI” al CJA, Părintelui Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, „pentru merite deosebite în promovarea Teologiei, în societate și cultura actuală”, arătând că personalitatea Părintelui decan se înscrie în elita vieții sociale, culturale și bisericești din părțile Aradului.

În continuare, D-na Dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad a rostit un scurt cuvânt aducând salutul universității arădene publicului prezent și apreciind activitatea științifică și publicistică a Facultății de Teologie. De asemenea, domnia sa a adresat felicitările cuvenite celor trei autori.

Domnul Subprefect Dr. Doru Sinaci a elogiat întreaga activitate a cadrelor didactice de la Facultatea de Teologie din Arad, mai ales în contextul evenimentelor desfășurate anul trecut, cu prilejul Bicentenarului Teologiei arădene, care, în opinia domniei sale, depășește Centenarul Preparandiei (1912) și al Institutului Teologic (1922), ținându-se seama și de contextul actual al desfășurării bicentenarului. Desigur că Preparandia și Institutului au dat anvergură orașului Arad, acesta devenind, prin absolvenții celor două școli, capitala politică a Marii Uniri de la 1918. Aceste instituții au dat elementul de referință pentru părțile vestice. După discurs, domnia sa a înmânat Medalia ASTRA arădeană, autorilor volumelor din seria monografică amintită, precum și coordonatorilor acestei colecții, apreciind profesionalismul și rigoarea științifică a cadrelor de la teologia din Arad.

A urmat apoi, lansarea și prezentarea celor trei volume: Vol. 4 – Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, Petru Deheleanu (1909-1979). Teolog misionar și mărturisitor al credinței Bisericii, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2023, ISBN 978-973-752-907-7, 299 pp; Vol. 5 – Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Lazăr, Demian Tudor (1912-2001). Preotul, mărturisitorul și duhovnicul tinerilor teologi, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2023, ISBN 978-973-752-940-4, 313 pp și Vol. 6 – Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Vlad, Vasile (Vicențiu) Mangra – ierarh, teolog și publicist, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2023, ISBN 978-973-752-895-7, 351 pp, volume care apar cu sprijinul financiar al Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol” din Arad.

Prezentarea a fost făcută în ordinea aparițiilor în colecție de către Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae Tang și Dr. Doru Sinaci, care au evidențiat elementele de noutate aduse de aceste monografii făcându-se și o evaluare a cercetării științifice întreprinsă de autori. Au fost puse în lumină și unele aspecte de ordin istoric și teologic particulare regăsite în cele trei monografii.

La rândul lor autorii au creionat pe scurt portretele celor monografiați, provocările și dificultățile întâmpinate în decursul alcătuirii volumelor, volume care îmbogățesc aria istoriografică arădeană și națională, contribuind la o mai bună și precisă informare istorică cu privire la aceste locuri, la personalitățile care au activat aici, dar și la impactul acestora în societatea și cultura românească.

La finalul acestor discursuri au fost provocați cei din sală pentru aprecieri și dezbateri legate de cele trei volume prezentate. Domnul Dr. Florinel Cozma a plasat activitatea și opera profesorilor de la Teologia arădeană în contextul multicultural și multietnic al orașului Arad, provocare căreia dascălii Institutului și Academiei a trebuit să-i facă față, provocare ce a dat roade în sânul Bisericii și a comunității românești, mai ales în ceea ce privește lupta românilor din aceste locuri pentru drepturile naționale. Actualizând această valoroasă istorie, domnia sa a evidențiat admirabila joncțiune dintre un episcop erudit – ÎPS Părinte Timotei – și un decan vizionar – Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja – legătură care are ca rezultat și această colecție de monografii dedicate profesorilor învățământului teologic arădean.

Manifestarea s-a încheiat prin cuvântul de binecuvântare rostit de ÎPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a precizat că în seara aceasta nu a avut loc doar o lansare de volume, ci și omagierea celor despre care se vorbește în aceste volume, dar și o analiză a vremii în care aceștia au activat. Cei care au activat în învățământul teologic arădean au conferit o continuitate a istoriei și tradiției în aceste locuri, iar pe baza activității și mărturiei lor Biserica și societatea au putut străbate vremurile vitregi și au putut merge înainte. În finalul cuvântului său, ierarhul a felicitat autorii, prezentatorii și pe toți care s-au ostenit și au contribuit la realizarea volumelor din Colecția „Teologi arădeni”, dar și în realizarea manifestării culturale din această seară.

Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang