Cărți profesori

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEOLOGIC ORTODOX DIN ARAD – itinerar – forme – perspective – ediție bilingvă – Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2019, pp. 487

——————————————————————————————————————————————

GNOSEOLOGIA ORTODOXĂca experiență a lui Hristos cel Înviat în textele liturgice ale Penticostarului – Editura Universitaria – Craiova, Editura Universității „Aurel Vlaicu” – Arad, 2019, pp. 539

——————————————————————————————————————————————

ASCEZĂ ȘI PREOȚIE ÎN EVERGHETINOSUL – Editura Universității „Aurel Vlaicu” – Arad, 2019, pp. 363

——————————————————————————————————————————————

RELEVANȚA TRADIȚIEI DIRIJORALE ÎN MUZICA BISERICEASCĂ DIN SPAȚIUL ROMÂNESCExigențe metodologice, vocaționale și spirituale ale dirijorului de cor bisericesc – Editura Universitaria – Craiova, Editura Universității „Aurel Vlaicu” – Arad, 2019, pp. 339

——————————————————————————————————————————————

LIPOVA – SCAUN EPISCOPALvatră de istorie și cultură muzical-ecleziastică studiu monografic – Editura Agnos – Sibiu, Editura Universității „Aurel Vlaicu” – Arad, 2019, pp. 203

——————————————————————————————————————————————

CATEDRALA ORTODOXĂ VECHECentru spiritual-liturgic și misionar-cultural al Aradului – Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2018, pp. 387

——————————————————————————————————————————————

ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEOLOGIC ORTODOX DIN ARADitinerar – forme – perspective – Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2016, pp. 298

——————————————————————————————————————————————

PATRISTICĂ ȘI ÎNVIERE – Gândirea Părinților Bisericii în textele Penticostarului – Editura Astra Museum, Sibiu, 2017, pp. 364

——————————————————————————————————————————————

ISAAC SIRUL – ascet și mistic – Editura Astra Museum, Sibiu, 2017, pp. 477

——————————————————————————————————————————————

IMG_20160707_090113

CREŞTINISM ŞI ISLAM ÎN EVUL MEDIU – Primele încercări de dialog interreligios în Răsăritul creştin – Editura Astra Museum, Sibiu, 2015.

——————————————————————————————————————————————

PRIN CRUCE – LA ÎNVIERE – Semnificaţia teologică şi duhovnicească a perioadei Triodului şi Penticostarului – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2014, pp. 460.

——————————————————————————————————————————————

“HOMO RELIGIOSUS” ÎN VIZIUNEA LUI MIRCEA ELIADE – Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2013, pp. 376.

——————————————————————————————————————————————

IMG_20160607_141134

O ISTORIE A DOGMATICII ÎN TELOGIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ – vol. 2 – Editura Prouniversitaria, Bucureşti, 2013, pp. 622.

——————————————————————————————————————————————

PERIOADA TRODULUI PE ÎNŢELESUL TUTUROR – Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2013, pp. 152.

——————————————————————————————————————————————

IMG_20160608_125022

BISERICA RĂSĂRITULUI ŞI APUSULUI ÎN SEC. AL IX – LEA – Interferenţe, conlucrare şi controverse – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2012, pp. 348.

——————————————————————————————————————————————

ÎMPĂRATUL LEON AL VI – LEA ÎNŢELEPTUL ŞI EPOCA SA – între Biserică şi Imperiu – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2012, pp. 170.

——————————————————————————————————————————————

 CĂDEREA ÎMPĂRĂŢIEI ÎNTUNERICULUI – Vrăjitoria în scrierile Sfântului Evanghelist Luca – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2012, pp. 192.

——————————————————————————————————————————————

TEOLOGIA IMNOGRAFIEI PRAZNICELOR ÎMPĂRĂTEŞTI ALE MÂNTUITORULUI IISUS HRISTOS – studiu liturgic-istoric – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2012, pp. 460.

——————————————————————————————————————————————

IMG_20160608_123423

SOTERIOLOGIA SCRIERILOR LUCANICE – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2011, pp. 326.

——————————————————————————————————————————————

EPISCOPUL GRIGORIE COMŞA AL ARADULUI – Opera omiletică – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2011, pp. 408.

——————————————————————————————————————————————

HOMO ECONOMICUS – Iisus Hristos, sensul creaţiei şi insuficienţele purului biologism – Editura Marineasa, Timişoara, 2010, pp. 335.

——————————————————————————————————————————————

TEOLOGIA IMNOGRAFIEI PRAZNICELOR ÎMPĂRĂTEŞTI DIN CICLUL PASCAL – studiu liturgic-istoric – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2010, pp. 370.

——————————————————————————————————————————————

IMG_20160608_124137

EVANGHELIA ÎN VERSIUNEA HOLLYWOOD – Iisus în Cinema – Editura Vremi, Cluj-Napoca, 2010, pp. 296.

——————————————————————————————————————————————

PROBLEMATICA TIMPULUI ÎN METAFIZICA AUGUSTINIANĂ – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2010, pp. 320.

——————————————————————————————————————————————

ECLEZIOLOGIA ORTODOXĂ ÎN TEOLOGIA ROMÂNEASCĂ CONTEMPORANĂ – aspecte, implicaţii, tendinţe – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2010, pp. 248.

——————————————————————————————————————————————

CONTRIBUŢIA LUI ILARION V. FELEA LA DEZVOLTAREA TEOLOGIEI DOGMATICE ORTODOXE – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2010, pp. 283.

——————————————————————————————————————————————

Pr. Prof. Acad. Dr. DUMITRU POPESCU – TEOLOGIE ŞI VIAŢĂ – Relevanţa teologiei ortodoxe în lumea contemporană – Convorbiri cu Conf. Univ. Dr. CRISTINEL IOJA – Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2009, pp. 200.

——————————————————————————————————————————————

IMG_20160607_140149

DIMENSIUNEA LITURGICĂ A VIEŢII RELIGIOS-MORALE  Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2009, pp. 231.

——————————————————————————————————————————————

TEOLOGIA – Ştiinţa mărturisitoare despre Dumnezeu – Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2009, 260.

——————————————————————————————————————————————
IMG_20160608_131638

DOGMATICĂ ŞI DOGMATIŞTIProlegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec. al XX – lea şi începutul sec. al XXI – lea  Editura Marineasa, Timişoara, 2008, pp. 615.

——————————————————————————————————————————————

COSMOLOGIE ŞI SOTERIOLOGIE ÎN GÂNDIREA PĂRINŢILOR RĂSĂRITENI – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2008, pp. 416

——————————————————————————————————————————————

RAŢIUNE ŞI MISTICĂ ÎN BISERICA ORTODOXĂ – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2008, pp. 467.

——————————————————————————————————————————————

HOMO ADORANS – Între Iisus Hristos şi politeismul lumii contemporane – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2008, pp. 330.

——————————————————————————————————————————————

HOMO SECULUS – Antropologia filosofică a religiei – Editura Agnos, Sibiu, 2008, pp. 279.

——————————————————————————————————————————————

SINODUL VIII (zis ecumenic) HOTĂRÂRILE DOGMATICE ŞI CANONICE – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2008, pp. 248.

——————————————————————————————————————————————

IMG_20160608_125413

RĂSPUNSURILE LITURGICE şi 45 de pricesne cu melosul din vestul ţării – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2007, pp. 158.

——————————————————————————————————————————————

DESPĂTIMIREA – De la etică la fiinţialitate – Editura Agnos, Sibiu, 2007, pp. 374.

——————————————————————————————————————————————

IMG_20160608_125445

CÂNTĂRILE GLASURILOR BISERICEŞTI LA VECERNIE şi esenţa lor intonaţională – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2006, pp. 303.

——————————————————————————————————————————————

PROF. DR. ILARION V. FELEA ca apologet – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2006, pp. 231.

——————————————————————————————————————————————

IMG_20160607_133453

DIACONATUL. ROLUL ŞI IMPORTANŢA LUI ÎN BISERICĂ – studiu istoric-canonic – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2004, pp. 248.

——————————————————————————————————————————————

QUO VADIS CHRISTIANI ? – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 2004, pp. 166.

——————————————————————————————————————————————

CANONUL CĂRŢILOR SFINTEI SCRIPTURI DUPĂ CANOANELE BISERICII ORTODOXE – studiu canonic – Editura Mirador, Arad, 2001, pp. 239.

——————————————————————————————————————————————

ORGANIZAREA SINODALĂ A BISERICII ORTODOXE ÎN PRIMELE PATRU SECOLE – studiu istoric-canonic – Editura Mirador, Arad, 2000, pp. 185.

——————————————————————————————————————————————

CONDIŢIILE INTRĂRII ÎN CLER ÎN BISERICA ORTODOXĂ – studiu istoric-canonic – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 1999, pp. 287.

——————————————————————————————————————————————

UNITATEA BISERICII şi temeiurile ei dogmatice în Teologia Ortodoxă şi Evanghelică-Luterană mai nouă – Editura Universităţii “Aurel Vlaicu”, Arad, 1999, pp. 196.