Începuturile teologiei arădene nu sunt fixate în 1991, când ia fiinţă Facultatea de Teologie Ortodoxă, ci tocmai în anul 1812, odată cu înfiinţarea Preparandiei şi în 1822 odată cu înfiinţarea Institutului Teologic. Aceste veritabile forme de învăţământ din secolul al XIX-lea au marcat nu numai teologia ortodoxă în dezvoltarea ei seculară, ci şi cultura română şi conturarea ideilor naţionale. Începuturile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad au fost pline de avânt dar şi de greutăţi întrucât am fost nevoiţi să reluăm şi să formăm toate aspectele care compun structura unui învăţământ teologic de calitate. Aveam de partea noastră Tradiţia, dar a fost nevoie de responsabilitatea faţă de aceasta şi de perseverenţă. Intrarea în Universitate a comportat noi provocări, dar şi o şansă pentru afirmarea teologiei între celelalte domenii de cunoaştere. Renaşterea unei instituţii a însemnat un proces îndelungat în care am încercat să împletim coordonatele tradiţiei locale şi exigenţele academice ale învăţământului teologic ortodox românesc şi european. În prezent, Facultatea de Teologie Ortodoxă dispune de trei nivele de studii, licenţă, masteral, doctoral, de clădire proprie restaurată şi modernizată, de un corp profesoral în plină ascensiune, de capelă proprie, de publicaţii bine cotate din punct de vedere ştiinţific, de o activitate editorială şi ştiinţifică remarcabile, de coruri cu o bogată activitate bisericească şi culturală şi de o bună receptare în plan naţional şi internaţional.

Înaltpreasfințitul Dr. Timotei Seviciu - Arhiepiscopul Aradului