Alumni

Absolvenți de seamă ai Institutului Teologic

și ai Academiei Teologice din Arad

ALUMNI (1822-1948)*

INSTITUTUL TEOLOGIC (1822-1927)

Paul Lăzărescu (1802-?) abs. 1824, preot, bibliofil și literat

Sebastian Tabacovici (1807-1872), abs. 1828 – ieromonah, teolog, traducător, literat, asesor consistorial, militant național

Partenie Gruescu (1813-1873), abs. 1831 – preot cărturar, istoric, revoluționar pașoptist, inspector școlar al cercului Birchiș, membru în Sinodul Eparhial al Eparhiei Aradului

Ghenadie (Gheorghe) Popescu (1808-1876), abs. 1832 – arhimandrit, profesor de teologie la Arad, Neamț, Roman și București, director al Institutului Teologic din Arad, rector al Seminarului din București, asesor consistorial, stareț, revoluționar pașoptist

Ioan Țăranu (1808-1886), abs. 1832 – preot, protopop de Lipova, inspector școlar, deputat sinodal, susținător al Războiul de Independență

Petru Varga (1810-1858), abs. 1832 – preot, profesor de teologie și director al Institutului Teologic din Arad, literat

Petru Popovici (1813-?), abs. 1833 – preot, profesor de teologie la Institutul Teologic din Arad, asesor consistorial, protopop de Lunca (Bihor)

Nifon (Nicolae) Bălășescu (1806-1880), abs. 1834 – arhimandrit, profesor de teologie, pedagog, revoluționar pașoptist, primul rector al Seminarului ortodox din București, profesor de Religie și Latină la Școala Națională de Medicină și Farmacie din București, director al școlilor românești din Dobrogea

Simion Bica (1812-1888), abs. 1835 – preot, protopop de Beliu, președinte al Consistoriului de la Oradea

Patrichie (Porfirie) Popescu (1809-1862), abs. 1837 – arhimandrit, profesor de teologie și director al Institutului Teologic din Arad, întemeietorul Bibliotecii Institutului Teologic din Arad, administrator al diecezei Caransebeș-Vârșeț, administrator al Episcopiei Aradului, stareț, revoluționar pașoptist, mare luptător pentru drepturile românilor

Petru Chirilescu (1814-1898), abs. 1837 – preot, protopop de Chișineu Criș

Ioan Rusu (1816-1891), abs. 1838 – preot cărturar, profesor de teologie și primul director al Institutului Teologic-Pedagogic din Arad, primul paroh al Catedralei Vechi din Arad

Gavril Neteu (1814-1896), abs. 1839 – protopop de Lunca (Bihor), preot, deputat sinodal, protopop de Tinca

Ioan Raț (1818-1878), abs. 1842 – preot, profesor de teologie la Institutul Teologic din Arad, protopop de Arad, inspector școlar, militant al mișcării naționale și culturale a românilor din părțile de vest

Vincențiu Babeș (1821-1907), abs. 1844 – avocat, profesor, director al Preparandiei din Arad, publicist, director al școlilor din Banat, deputat, secretar al Înaltei Curți de Casație de la Viena, secretar aulic, om politic și militant național, poliglot, membru fondator al Academiei Române

Ierotei (Iosif) Beleș (1822-1900), abs. 1844 – preot erudit, profesor de teologie și director al Institutului Teologic din Arad, protopop de Vărădia de Mureș, inspector școlar, arhimandrit, asesor al Consistoriului mitropolitan, membru al Congresului din Carloviț, vicar al Consistoriului de la Oradea, om politic, susținător al luptei pentru drepturile românilor și al despărțământului ierarhic, liderul politic al românilor de pe valea Mureșului

Ioan Cornea (1822-1897), abs. 1844 – preot, protopop de Ineu, asesor consistorial, deputat sinodal

Ambrozie Jurma (1823-1892), abs. 1846 – preot și pasionat bibliofil

Petru Anca (1823-1900), abs. 1846 – preot, administrator protopopesc de Timișoara, asesor consistorial eparhial și mitropolitan, profesor de limba română, susținător al despărțământului ierarhic

Gheorghe Vasilievici (1823-1881), abs. 1846 – preot, protopop de Beiuș

Ioan Mezei (1823-?), abs. 1846 – învățător confesional, preot, profesor de teologie la Institutul Teologic din Arad, confesor militar

Terentie Raț (1824-1866), abs. 1847 – preot cărturar, poliglot, protopop de Meziad, Beiuș și Ineu, revoluționar pașoptist

Teodor Popovici (1822-?), abs. 1848 – preot, profesor de teologie la Institutul Teologic din Arad

Constantin Popovici (1823-1901), abs. 1848 – preot cărturar, asesor consistorial, susținător al învățământului confesional, luptător pentru drepturile naționale ale românilor

Moise Bocșan (1824-1903), abs. 1848 – preot paroh al Catedralei episcopale din Arad, asesor consistorial, administrator protoprezbiterial, inspector școlar, protopop al Aradului

Andrei Machi (1826-1874), abs. 1848 – preot, protopop de Buteni, asesor consistorial, inspector școlar, susținător al școlii confesionale și luptător pentru drepturile românilor

Miron (Moise) Romanul (1828-1898), abs. 1849 – profesor de teologie și director al Institutului Teologic din Arad, vicar al Consistoriului de la Oradea, episcop al Eparhiei Aradului, mitropolit al Transilvaniei, militant național, susținător activ al despărțământului ierarhic

Ioan Groza (1830-1905), abs. 1855 – protopop de Hălmagiu, asesor consistorial, cu o susținută activitate în domeniul ecleziastic, cultural și școlar

Teodor Popovici (1831-1897), abs. 1855 – preot cărturar, inspector școlar al cercului Nădlac, membru fondator al „Asociației Naționale arădene pentru cultura poporului român”, filantrop

Petru Suciu (1835-1903), abs. 1857 – preot, asesor referent școlar, deputat în Congresul Național de la Sibiu, protopop de Beliu

Andrei (Alexandru) Papp (1825-1878), abs. 1858 – notar consistorial, profesor de teologie și director al Institutului Teologic din Arad, poliglot, bibliofil, arhimandrit, vicar al Consistoriului de la Oradea, susținător al Războiul de Independență și al despărțământului ierarhic

Atanasie Mera (1834-1893), abs. 1859 – preot, administrator protopopesc al tractului Șiria, inspector școlar, publicist, militant pentru drepturile românilor din părțile Aradului

Iosif (Ioan) Goldiș (1836-1902), abs. 1861 – secretar al Consistoriului eparhial de la Arad, profesor de limba română și teologie, director al Institutului Teologic-Pedagogic din Arad, colaborator și redactor al revistei „Lumina”, vicar al Consistoriului de la Oradea, episcop al Eparhiei Aradului, militant național, membru corespondent al Academiei Române, istoric, erudit, poliglot

George Crăciunescu (1837-1894), abs. 1862 – preot, catihet și profesor de limba română, referent școlar al Consistoriului din Arad, inspector școlar, protopop de Belinț, asesor consistorial eparhial și mitropolitan, deputat sinodal și congresual

Vasile Papp (1839-1913), abs. 1862 – preot, catihet, protopop de Beiuș, implicat în mișcarea națională din zona Beiușului, deputat sinodal și congresual, membru în Congregația comitatului Bihor

Teodor Papp (1841-1922), abs. 1864 – notar public, profesor de Economie practică și teoretică la ambele secții ale Institutului Teologic-Pedagogic din Arad

Nicolae Butariu (1843-1890), abs. 1865 – preot cărturar, bibliofil, publicist, militant național

Gavril Bodea (1842-1918), abs. 1866 – preot slujitor și paroh al Catedralei din Arad

Paul Tempea (1844-1905), abs. 1867 – preot, profesor de teologie și director al Institutului Teologic-Pedagogic din Arad

Iosif Vesa (1842-1893), abs. 1868 – preot, protopop de Tinca, filantrop

George Lupșa (1845-1920), abs. 1868 – învățător confesional, preot, filantrop, inspector școlar al cercului Iosășel, publicist și istoric

Vasile Beleș (1845-1917), abs. 1869 – preot, asesor referent, protopop de Radna și de Arad, membru în Senatul Bisericesc din cadrul Consistoriului Arad, preot slujitor al Catedralei din Arad

Constantin Gurban (1845-1906), abs. 1869 – profesor de teologie și director al Institutului Teologic-Pedagogic din Arad, colaborator și redactor al revistei „Biserica și Școala”, protopop de Ineu și Buteni, inspector școlar, deputat în Parlamentul de la Budapesta, militant național, literat și publicist

Alexiu Vesalom (1845?-1911), abs. 1871 – preot, duhovnic și prefect seminarial al Institutului Teologic din Arad

Ioan (Igantie) Papp (1848-1925), abs. 1871 – secretar, referent bisericesc, profesor de teologie la Institutul Teologic din Arad, vicar al Consistoriului de la Arad, episcop al Eparhiei Aradului, locțiitor de mitropolit al Ardealului, copreședinte al Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia (1 Decembrie 1918)

George Morariu (1848-1874), abs. 1871 – preot, publicist și literat

Mihail Sturza (1852-1891), abs. 1871 – preot, publicist, membru fondator al revistei „Speranța”

Vasile (Vincențiu) Mangra (1850-1918), abs. 1872 – profesor de teologie și director al Institutului Teologic-Pedagogic din Arad, colaborator și redactor al revistelor „Lumina” și „Biserica și Școala”, vicar al Consistoriului de la Oradea, episcop ales al Eparhiei Aradului, mitropolit al Transilvaniei, istoric, membru titular al Academiei Române

Iosif Ioan Ardelean (1851-1920), abs. 1873 – preot, istoric, publicist, delegat titular la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

George Popovici (1851-1922), abs. 1875 – preot, protopop de Șiria, asesor consistorial

Toma Păcală (1850-1912), abs. 1877 – preot, protopop al Oradiei, susținător al învățământului românesc

Roman (Romul) Ciorogariu (1852-1936), abs. 1877 – cancelist, arhivar consistorial, profesor de teologie și director al Institutului Teologic-Pedagogic din Arad, colaborator și redactor al revistei „Biserica și Școala”, vicar al Consistoriului de la Oradea, delegat titular la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, episcop al Eparhiei Oradiei, publicist, militant național, deputat în Parlamentul de la București, distins și decorat cu: „Steaua României în grad de Mare Cruce”, „Coroana României în grad de Mare Cruce”, „Ferdinand I în grad de Mare Ofițer”, Cavaler al însemnului onorific „Pentru Merit”, Posesorul medaliei jubiliare „Carol I”, Răsplata muncii pentru Biserică clasa I, Membru de onoare al Academiei Române, Membru de onoare al Institutului Geografic Regal, Comandor al „Vulturului României”

Atanasie Tuducescu (1850-1885), abs. 1878 – preot, profesor de teologie și duhovnic al Institutului Teologic din Arad, literat, colaborator al periodicelor vremii

Voicu Hamsea (1855-1924), abs. 1878 – învățător confesional, preot, protopop de Lipova

Solomon Luminosu (1853-1880), abs. 1879 – profesor de Muzică vocală și instrumentală la secția pedagogică a Institutului Teologic-Pedagogic din Arad, diacon catedral

Nicolae Roxin (1857-1921), abs. 1879 – preot, protopop de Tinca, delegat titular la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Ioan Groza jr. (1858-1904), abs. 1880 – doctor în teologie la Universitatea din Cernăuți, preot, asesor referent al Consistoriului din Oradea, protopop de Hălmagiu

Emilian Micu (1860-1909), abs. 1881 – preot, pasionat bibliofil, publicist, istoric

Ioan Tăilescu (1862-1909), abs. 1883 – doctor în teologie la Universitatea din Cernăuți, profesor de teologie la Institutul Teologic din Arad, asesor consistorial eparhial, deputat, deputat sinodal și congresual, preot, protopop de Chișineu-Criș

Petru Șerb (1860-1930), abs. 1884 – preot, protopop de Beliu, delegat titular la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Nicolae Crișmariu (1862-?), abs. 1884 – preot, catihet, autor de manuale, publicist

Dimitrie Barbu (1862-1946), abs. 1885 – doctor în teologie la Universitatea din Cernăuți, preot, protopop de Chișineu-Criș, înflăcărat militant național

Romul Nestor (1864-1925), abs. 1885 – prefect seminarial și profesor de teologie la Institutul Teologic din Arad, preot, catihet, preot misionar, cancelist al Consistoriului din Arad, secretar consistorial, delegat titular la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Moise Popovici (1865-1948), abs. 1885 – preot, protopop de Vașcău, Beiuș și Rieni, catihet la Liceul „Samuil Vulcan” din Beiuș, director al Internatului Ortodox din Beiuș, istoric și publicist

Cornel Lazăr (1863-1931), abs. 1886 – preot, protopop de Hălmagiu, mare apărător al școlii confesionale românești, membru al delegației ce urma să prezinte Memorandumul la Viena, reprezentant de drept la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Ioan Petranu (1864-1904), abs. 1886 – preot, profesor de limba română la Preparandia din Arad, autor de manuale școlare

Iancu Ștefănuț (1864-1924), abs. 1886 – preot, istoric, publicist, militant național, secretar consistorial, delegat titular la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, distins de Regele Ferdinand cu ordinele: „Răsplata muncii pentru biserică” și „Coroana României” în gradul de cavaler

Traian Iulius Magier (1865-1909), abs. 1886 – preot, protopop de Buteni, publicist, literat, luptător pentru drepturile românilor, memorandist, tatăl episcopului Andrei Magieru

Traian Vățian (1864-1940), abs. 1887 – arhivar și cancelist la Consistoriul Eparhial din Arad, preot la Catedrala episcopală din Arad, profesor de teologie la Institutul Teologic din Arad, protopop al Aradului, reprezentant de drept la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Dimitrie Muscan (1864-1945), abs. 1887 – preot, administrator al Protopopiatului Chișineu-Criș, asesor referent consistorial

Valeriu Magdu (1864-1935), abs. 1889 – preot, profesor de Cântarea bisericească și Tipic la ambele secții ale Institutului Teologic-Pedagogic din Arad, publicist și istoric

Mihai Păcățianu (1865-1944), abs. 1889 – preot, asesor referent în senatul bisericesc al Consistoriului Eparhial din Arad, profesor de teologie la Institutul Teologic din Arad, decorat cu: „Răsplata muncii pentru Biserică” cl. I, și  Ordinul „Coroana României” în grad de Ofițer

Fabrițiu Manuilă (1864-1935), abs. 1890 – preot, protopop de Lipova, asesor consistorial, deputat sinodal, deputat în Congresul Național Bisericesc de la Sibiu și București, mare apărător al școlii confesionale românești, reprezentant de drept la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, senator în Parlamentul României, decorat cu: „Răsplata muncii pentru Biserică” cl. I, „Steaua României” și Ordinul „Coroana României” în grad de Ofițer

David Voniga (1867-1933), abs. 1890 – preot, publicist, autor a o serie de lucrări cu caracter pastoral-misionar, editor al publicației bisericești „Revista Preoților”

Simion Cornea (1868-1932), abs. 1891 – preot, protopop de Bătania, mare luptător și susținător al drepturilor românilor din părțile ungurești

Traian Terebenț (1868-1932), abs. 1893 – preot, administrator al Protopopiatului Șiria, istoric și publicist

Andrei Horvat (1870-1929), abs. 1893 – preot, protopop al Oradiei, consilier eparhial al Eparhiei Oradiei, istoric și publicist

Mihai Lucuția (1873-1942), abs. 1893 – învățător confesional, cancelist al Consistoriului Eparhial Arad, preot, protopop de Șiria delegat titular la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Gheorghe Ciuhandu (1875-1947), abs. 1896 – doctor în teologie la Universitatea din Cernăuți, învățător confesional, cântăreț bisericesc, profesor de teologie la Institutul Teologic din Arad, referent școlar al Consistoriului Eparhial arădean, consilier cultural eparhial, colaborator și redactor al revistei „Biserica și Școala”, cărturar, colaborator al publicațiilor bisericești din spațul românesc, militant național, cel mai prolific și mai de seamă istoric al Eparhiei Aradului, referent provizoriu al Senatului bisericesc mitropolitan, preot misionar eparhial, președinte al Asociației Andrei Șaguna din Transilvania, participă ca delegat titular la manifestările de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 alcătuind o rugăciune cu acest prilej, membru de onoare al Academiei Române

Gheorghe Proca (1869-1943), abs. 1897 – doctor în teologie la Universitatea din Cernăuți, profesor de teologie la Arad și Sibiu, colaborator și redactor al revistei „Biserica și Școala”, secretar al Consistoriului Arhidiecezan Sibiu, asesor referent în senatul bisericesc de la Sibiu

Procopie Givulescu (1873-1946), abs. 1897 – preot, protopop de Radna, consilier referent bisericesc al Eparhiei Aradului, deputat în Congresul național-bisericesc din București, militant național, colaborator la ziarul „Tribuna”, senator în parlamentul României, delegat titular la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, distins cu mai multe decorații de Guvernul țării și de Regele Ferdinand

Teodor Botiș (1873-1940), abs. 1897 – doctor în teologie la Universitatea din Cernăuți, prefect de studii al familiei Mocioni, preot, profesor de teologie și director al Institutului Teologic-Pedagogic din Arad, primul rector al Academiei Teologice din Arad, colaborator și redactor al revistei „Biserica și Școala”, colaborator al revistelor teologice din țară, asesor consistorial, membru al Adunării Eparhiale, consilier onorific al Consiliului Eparhial, publicist, istoric, militant național, reprezentant al Institutului Teologic-Pedagogic din Arad la adunarea plebiscitară de la Alba Iulia, primul președinte al Asociațiilor profesorilor secundari, secția Arad, membru fondator al asociației Reuniunii învățătorilor de la școlile poporale arădene, președinte al despărțământului arădean al Astrei, premiat de Academia Română, distins cu Ordinul „Coroana României” în grad de ofițer

Trifon Lugojan (1874-1948), abs. 1897 – profesor de Muzică bisericească și Tipic la ambele secții ale Institutului Teologic-Pedagogic din Arad, director al Școlii de Cântăreți bisericești din Arad, compozitor și dirijor

Florian Roxin (1874-1930), abs. 1898 – învățător confesional, preot, protopop de Buteni, înflăcărat militant național, conducătorul delegației din Buteni și delegat titular la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Aurel Crăciunescu (1877-1943), abs. 1899 – doctor în teologie la Universitatea din Cernăuți, preot, profesor de teologie la Sibiu, preot militar, protopop, consilier patriarhal, secretar ministerial, delegat titular la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Damaschin Medrea (1871-1945), abs. 1901 – învățător, preot, autor de manuale școlare

Constantin Mihulin (1880-1935), abs. 1901 – prefect seminarial la Institutul Teologic-Pedagogic din Arad, preot, protopop de Beliu

Victor Aga (1879-1970), abs. 1902 – preot, teolog, istoric, literat și ziarist, colaborator al principalelor publicații religioase și politice din Banat și Crișana

Sever Secula (1869-1912), abs. 1903 – bibliotecar la Academia Română, profesor la Școala civilă de fete din Arad, profesor de Limba și literatura română la Preparandia arădeană, publicist, literat, traducător, istoric, referent-ajutor al Senatului școlar de la Consistoriul diecezan arădean, secretar al Consistoriului Eparhial de la Oradea, preot

Zaharia Moga (1881-1953), abs. 1903 – învățător confesional, preot, consilier bisericesc al Eparhiei Oradiei, duhovnic al Academiei Teologice din Oradea, colaborator al publicațiilor bisericești și politice din Bihor și Arad, întemeiază și redactează colecția „Biblioteca Amvonului”

Ioan Iosif Ardelean (1883-1949), abs. 1903 – preot, confesor militar, participant la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, deputat cu două mandate în Parlamentul României reîntregite

Nicolae Mihulin (1878-1941), abs. 1905 – profesor de științe ale naturii la secția pedagogică a Institutului Teologic-Pedagogic din Arad, traducător, literat, cel dintâi director român al Liceului „Moise Nicoară”, director al Liceului de fete „Elena Ghiba-Birta” din Arad, director al Școlii Normale „Iosif Vulcan” din Oradea, directorul Liceului Comercial de băieți din Oradea,  deputat în Adunarea Națională din 1 decembrie 1918, ca delegat de drept al Societății Fondului pentru ajutorarea ziariștilor români din Transilvania, Banat și părțile locuite de români din Ungaria

Cornel Lazăr (1879-1930), abs. 1905 – preot, director al Tipografiei și Librăriei Diecezane din Arad, înființează Librăria diecezană, înființează seria de publicații „Biblioteca Semănătorul”, delegat titular la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Petru E. Papp (1881-1945), 1905 – preot, publicist, istoric, redactor la foii locale „Beiușul”, apropiat colaborator al revistelor „Biserica și Școala” și „ Legea Românească”

Mihail Cosma (1884-1940), abs. 1905 – pedagog de studii la Internatul Ortodox din Beiuș, preot, protopop de Ineu, reprezentant al cercului electoral Ineu la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Lazăr Iacob (1884-1951), abs. 1905 – doctor în teologie la Universitatea din Cernăuți, preot, prefect de studii și profesor de teologie la Institutul Teologic din Arad, catihet la Școala civilă de fete din Arad, profesor și decan la Academia de Drept din Oradea, director al căminului studențesc al Academiei Teologice din Oradea, profesor la Academia de Drept din Cluj, profesor și decan al Facultății de Teologie din București, membru al „Asociației naționale arădene pentru cultura și conversarea poporului român” din Arad, Membru al Consistoriului eparhial din Arad și Oradea, membru al Consiliului Național Bisericesc din Sibiu, membru fondator al Reuniunii învățătorilor din Arad, membru al Reuniunii culturale „Cele Trei Crișuri”, membru și președinte al Casei Naționale a românilor bihoreni, deputat și senator în Parlamentul României, militant  de seamă al Marii Uniri, reprezentant al Institutului Teologic-Pedagogic din Arad la adunarea plebiscitară de la Alba Iulia

Nestor Blaga (1885-?), abs. 1907 – preot, profesor de Științe ale naturii la Liceul „Moise Nicoară” din Arad, colaborator al ziarului „Românul”

Cornel Iuliu Bodea (1884-1957), abs. 1907 – preot, avocat, deținut politic, tatăl academicienei Cornelia Bodea

Patriciu Țiucra (1884-1962), abs. 1908 – doctor în științe juridice la Universitatea din Cluj, preot, protopop de Vinga și Timișoara, delegat titular la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Simion Stana (1883-1970), abs. 1909 – preot, redactor al revistei „Biserica și Școala”, teolog, publicist

Ion Sârbu (1865-1922), abs. 1909 – doctor al Universității din Viena, preot și istoric de marcă, deputat titular la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, deputat în Parlamentul României Mari

Andrei Moldovan (1885-1963), abs. 1910 – preot, preot militar în Primul Război Mondial, preot misionar în mai multe parohii românești din Statele Unite, secretar al Episcopiei Ortodoxe Române de America, episcop al românilor ortodocși din America, cu sediul la Detroit

Adrian Popescu (1885?-1940), abs. 1910 – preot, profesor și duhovnic la Academia Teologică din Arad

Sava Traian Seculin (1889-1965), abs. 1911 – preot, protopop de Vinga, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia ca delegat al cercului electoral Aradul Nou, membru al PNR, consilier la Centrul Eparhial din Arad

Melente Șora (1889-1956), abs. 1912 – preot, publicist, filozof și istoric, apropiat colaborator al revistelor bisericești și culturale din Banat și Crișana

Ioan Cociuban (1889-1974), abs. 1913 – preot, doctor în științe juridice la Universitatea din Cluj, protopop de Ineu

Emilian Căpitan (1891-1976), abs. 1914 – preot, director al Tipografiei și Librăriei Diecezane, secretar protopopesc la Șiria, consilier referent la secția economică a Consiliului Eparhial Arad, publicist, apropiat colaborator al revistei „Biserica și Școala”

Cornel Magieru (1893-1947), abs. 1914 – preot misionar, director al Școlii de Cântăreți bisericești din Oradea, vicar al Episcopiei Oradiei, revizor eparhial la Arad, publicist, președinte al asociației religioase „Oastea Domnului”, redactor al „Calendarului eparhial”, deținut politic

Cornel Givulescu (1893-1969), abs. 1915 – învățător, preot, profesor de Cântarea bisericească și Tipic la Academia de Teologie din Oradea, profesor la Conservatorul orășenesc din Oradea, profesor de teorie și solfegiu la Institutul de Artă din Timișoara, profesor de teorie și solfegiu la Conservatorul de Muzică „George Dima” din Cluj-Napoca, muzicolog, compozitor, dirijor, publicist, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România

Vasile Lazarescu (1894-1969), abs. 1915 – doctor în teologie la Universitatea din Cernăuți, cancelist al Consistoriului Eparhial de la Arad, profesor de teologie la Institutul Teologic din Sibiu și la Academia de Teologie din Oradea, redactor al foii eparhiale „Legea românească”, episcop al Eparhiei Caransebeșului, episcop al Eparhiei Timișoarei, arhiepiscop al Timișoarei și mitropolit al Banatului

Romul Frateș (1876-1945), abs. 1915 – preot, inspector al școlilor confesionale din eparhia Aradului

Nicolae Bâru (1884-1967), abs. 1916 – preot, profesor de Cântare bisericească și Tipic al Institutului Teologic-Pedagogic din Arad, profesor de religie la Școala medie din Arad, muzician, compozitor, istoric, publicist, întreprinde demersurile necesare pentru construirea paraclisului cu hramul Sfântului Mucenic Gheorghe de la Schitul Feredeu

Ioan Clopoțel (1892-1986), abs. 1916 – învățător, profesor, ziarist, publicist, om politic, istoric, delegat titular la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Caius Turicu (1895-1968), abs. 1916 – preot, profesor de Limba și literatura română și Limba germană, profesor de teologie la Institutul Teologic-Pedagogic din Arad, preot la Catedrala Veche, consilier cultural al Eparhiei Aradului, președintele Centrului catehetic al preoților și profesorilor de religie din orașul Arad, redactor al revistelor „Glasul Domnului”, „Lumina Tineretului” și „Calea Mântuirii”, colaborator la periodicului „Biserica și Școala”

Bujor Nicolae Poliș (1895-1966), abs. 1916 – preot, profesor de limba română și limba franceză, notar

Atanasie Popa (1896-1982), abs. 1917 – profesor de matematică la Școlile Normale din Cluj și Timișoara, cercetător la Institutul de Istorie și Arheologie din Cluj, publicist și istoric, după pensionare slujește ca preot

Emil Petrovici (1899-1968), abs. 1919 – doctor în lingvistică la Universitatea din București, profesor la catedra de slavistică a Universității din Cluj, șef de catedră la Universitatea din București și apoi la cea din Cluj, director al Institutului de Lingvistică și Istorie Literară din Cluj, fondator și redactor responsabil al revistelor „Cercetări de lingvistică” și „Romanoslavica”, membru fondator și președinte al Asociației Slaviștilor din România, membru corespondent și apoi membru titular al Academiei Române, membru corespondent al Academiei Bulgare de Științe și membru al Comitetului Internațional al Slaviștilor

Toma Ungureanu (1900-1957), abs. 1920 – preot, protopop al românilor ortodocși din Ungaria, administrator al Fundației „Emanoil Gojdu”

Simion Șiclovan (1898-1988), abs. 1921 – doctor în teologie la Universitatea din Cernăuți, profesor de religie la Școala Normală din Arad, profesor de teologie la Academia Teologică din Arad, locțiitor de rector și rector al Academiei Teologice din Arad, președintele Consistoriului spiritual eparhial, colaborator de seamă al revistei eparhiale „Biserica și Școala”, conferențiar la Institutul Teologic de grad universitar din Sibiu, preot și paroh al Catedralei vechi din Arad

Ștefan Bogdan (1901-1962), abs. 1921 – preot, protopop de Hălmagiu, preot la Catedrala Veche din Arad

Florea Codreanu (1897-1961), abs. 1922 – preot și paroh la Catedrala Veche din Arad, secretar protopopesc, protopop al Aradului, misionar și publicist

Viorel Mihuțiu (1901-1973), abs. 1922 – preot la Catedrala Veche din Arad, protopop al Aradului, colaborator al periodicelor bisericești din eparhie

Ioan Silviu Tomuția (1889-1971), abs. 1922 – preot, susținător al luptei pentru unitatea românilor, membru al organizației „Astra”, învățător, bibliofil, deținut politic

Roman Popa (1902-1984), abs. 1925 – preot, doctor în drept al Universității din Cluj, teolog și publicist

Virgil Lugojan (1886-1952), abs. 1926 – învățător, preot, inspector pentru disciplina Muzică, dirijor, compozitor, responsabil peste „cantorii” din Eparhia Aradului, frate cu Trifon Lugojan

Octavian Lipovan (1903?-?), abs. 1926 – profesor la Școala de Cântăreți bisericești din Arad, compozitor, dirijor, face parte din familia muzicienilor Lipovan

ACADEMIA TEOLOGICĂ (1927-1948)

Gheorghe Cotoșman (1904-1977), abs. 1927 – doctor în teologie al Universității din București, secretar al Academiei Teologice din Arad, secretar și prefect de studii la Școala Normală din Arad, preot, profesor de teologie la Academia Teologică din Caransebeș, consilier cultural și vicar administrativ al Arhiepiscopiei Timișoarei, istoric ecleziastic de marcă

Dimitrie Sabău (1905-1977), abs. 1927 – preot, protopop al românilor ortodocși din Ungaria

Teofan Herbei (1906-?), abs. 1928 – preot, înființează Parohia Traian-Ineu, preot slujitor al Catedralei Vechi din Arad, poet, teolog și publicist

Gheorghe Perva (1904?-?), abs. 1929 – preot, teolog, publicist, istoric și predicator, secretar eparhial

Gheorghe Moțiu (1908-2003), abs. 1931 – profesor de Limba și literatura română la școlile din Curtici și Măderat, publicist și literat

Ioan Nădăban (1909-1977), abs. 1932 – preot la Catedrala Veche din Arad, consilier economic al Eparhiei Aradului, protopop de Gurahonț

Ioan Magdu (1911-1988), abs. 1933 – preot, consilier administrativ-bisericesc al vicariatului ortodox românesc din Giula

Petru Sălăgeanu (1911-1981), abs. 1933 – preot la Catedrala Veche din Arad, protopop de Sebiș, consilier bisericesc eparhial, publicist și literat

Teodor Șerb (1911-1980), abs. 1933 – preot, teolog și publicist

Gheorghe Șerb (1911-1999), abs. 1933 – preot, protopop al Aradului

Emil Borza (1910-1975), abs. 1933 – preot, protopop de Ineu, deținut politic

Ștefan Lucaciu (1909-1962), abs. 1934 – profesor și duhovnic al Academiei Teologice din Oradea, duhovnic al Academiei Teologice din Arad, stareț la Mănăstirii Hodoș-Bodrog, preot al comunității românești din Paris, paroh al Bisericii românești „Întâmpinarea Domnului” din Akron, Ohio, preot în parohia românească din Alliance, Ohio

Cornel Oros (1911-1990), abs. 1934 – preot la Catedrala Veche din Arad, consilier bisericesc la Centrul Eparhial

Demian Tudor (1912-2001), abs. 1934 – preot, prefect de studii, profesor  și duhovnic la Academia Teologică din Arad și Facultatea de Teologie din Arad, preot și paroh la Catedrala Veche din Arad, colaborator și redactor al revistei eparhiale „Biserica și Școala”, deținut politic

Petru Bogdan (1912-1971), abs. 1936 – preot la Catedrala Veche din Arad, teolog, orator, publicist, literat

Ioan Ageu (1917-2010), abs. 1940 – preot, profesor de teologie la Academia Teologică din Arad, profesor de Religie la Liceul „Moise Nicoară”, Liceul Comercial de fete și Liceul Industrial de fete, cadru didactic în cadrul Centrului de îndrumare al Clerului, profesor de Limba română, Istorie și Științele naturale la Școala elementară din Păuliș și la Școala elementară nr. 24 din Arad, deținut politic

Gheorghe Lițiu (1919-2006), abs. 1941 – doctor în teologie al Universității din București, preot, profesor de teologie la Academia Teologică din Arad și la Facultatea de Teologie din Oradea, vicar administrativ al Eparhiei Aradului, orator, publicist, istoric, colaborator al revistelor bisericești din spațiul transilvan, deținut politic

Gheorghe Căvășdan (1920-1991), abs. 1944 – preot, inspector bisericesc, vicar administrativ, preot paroh al Catedralei Vechi din Arad

Lucian Emandi (1920-1998), abs. 1945 – diacon, secretar al episcopului Andrei Magieru, istoric, publicist, literat, poet, director al ziarului „Tribuna”, administrator la Centrul Eparhial Arad, deținut politic, membru al Uniunii Scriitorilor din România

Petru Pecican (1921-2008), abs. 1946 – profesor de Limba și literatura română în Arad, publicist, literat, traducător, deținut politic

Mircea Emandi (?-?), abs. 1946 – preot, profesor la Școala de Cântăreți bisericești din Arad, tenor liric al Operei din Timișoara, profesor la Școala Populară de Arte din Arad

* Lista este întocmită în ordinea absolvirii anilor (Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. TANG)

  • 10 decembrie 2019 – Întâlnire ALUMNI la Palatul Cultural din Arad, cu ocazia Concertului tradițional de colinde „Colind străbun” susținut de corurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad.
  • 02 octombrie 2016 – Întâlnire ALUMNI la sediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă “Ilarion V. Felea” din Arad, în cadrul Simpozionului naţional “Teologia în Universitate. 25 de ani de asumare a tradiţiei, de formare teologică şi cercetare ştiinţifică (1991-2016). click aici afis-a4-print
  • 28 septembrie 2015 – Întâlnire ALUMNI la sediul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad
  • Sinteză cu privire la încadrarea pe piaţa muncii a absolvenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad, în perioada 2007-2012. click aici Sinteză Teologie

Pr. Lect. Univ. Dr. Tiberiu ARDELEAN – Președinte al Comisiei ALUMNI