Paraclisul facultății

Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, cu hramul “Sfântul Maxim Mărturisitorul şi Sfântul Mare Mucenic Mina”, este spaţiul liturgic-duhovnicesc de formare a tinerilor teologi. Construită în stil maramureşan din lemn de stejar masiv, în formă de navă, cu pridvor, acoperită cu şindrilă de brad, tencuită în interior în vederea picturii, Capela Facultăţii noastre are capacitatea de a primi 200 de studenţi. Fiind amplasată în curtea Facultăţii, într-un spaţiu generos, cu multă verdeaţă şi linişte, oferă condiţiile optime, atât pentru practica liturgică şi catehetic-omiletică a studenţilor, cât şi pentru întâlnirea acestora în rugăciune şi în întărirea comuniunii spirituale între ei.

Formarea tinerilor în cadrul programului liturgic-duhovnicesc al Facultăţii de Teologie arădene vizează deprinderea cântării liturgice, a rânduielilor bisericeşti, precum şi exersarea catehetică şi omiletică specifică învăţământului teologic ortodox, fără a lipsi reflecţia teologică pe diferite teme de interes actual. Viaţa de rugăciune a studenţilor este îndrumată de duhovnicul Facultăţii după un Program stabilit de Consiliul Facultăţii, în timp ce deprinderea rânduielilor bisericeşti, a cântării de strană, a catehezei şi predicii sunt realizate sub îndrumarea profesorilor de specialitate.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

 

Autori:

  • Pr. lect. univ. dr. Ștefan NEGREANU
  • Pr. conf. univ. dr. Lucian FARCAȘIU