Doctrină şi cultură creştină

Doctrină și cultură creștină – DCC

 • 2 ani de studiu
 • 120 de credite

Competențe Profesionale

 • C1. Performarea misiunii de propovăduire a credinţei, în spirit tolerant;
 • C2. Precizarea corectă a doctrinei Bisericii/confesiunii tutelare, precum şi a mijloacelor transmise de aceasta pentru desăvârşirea persoanei, în lume;
 • C3. Recunoaşterea şi interpretarea complexităţii problemelor specifice dezvoltării inter-religioase;
 • C4. Analiza lucidă a fenomenului religios, în lumina cercetărilor istoriei şi filosofiei religiilor;
 • C5. Promovarea dialogului inter-religios şi ecumenic;
 • C6. Aplicarea valorilor şi principiilor deontologice specifice teologiei textelor sacre (biblice), în condiţii de autonomie şi independenţă profesională.

Competențe  Transversale

 • CT1. Aplicarea valorilor şi principiilor deontologice specifice domeniului teologie, în condiţii de autonomie şi independenţă profesională;
 • CT2. Planificarea şi organizarea grupului în vederea eficientizării activităţii;
 • CT3. Autoevaluare a nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica mediului organizaţional şi a pieţei forţei de muncă;
 • CT4. Însuşirea unor metode şi tehnici de învăţare.

Statut profesional – Ocupații