Simpozioane doctorat

Anul 2022

Simpozionul Școlii doctorale – 15-16 septembrie, cu tema: „Teologia în cetate. Evocări, exigențe și perspective”

Anul 2021

Simpozionul Școlii doctorale – 20-21 septembrie, cu tema: „Provocările Bisericii în mediul online. Tipologii pastorale și atitudini misionare.”

Anul 2020

Simpozionul Școlii doctorale – 21-22 septembrie, cu tema: „Provocări actuale la adresa unității familiei creștine. Paradigme pastorale și misionare”

Anul 2019

Simpozionul Școlii doctorale – 14-16 mai, cu tema: „Rolul Bisericii Ortodoxe în cultura română. De la primele tipărituri la exigenţele mediatice actuale”

Anul 2018

Simpozionul Școlii doctorale – 14-16 mai, cu tema: „Unitatea de credință în Biserica Ortodoxă. Aspecte dogmatice, religios-morale și canonice”

Anul 2017

Simpozionul Școlii doctorale – 14-16 noiembrie, cu tema: Contribuția ecumenică a Ortodoxiei românești în timpul comunismului”