Teologie Pastorală

Teologie Pastorală

 • 4 ani de studiu
 • 240 de credite

Competențe Profesionale

 • C1. Realizarea misiunii de propovăduire a credinţei, în spirit irenic;
 • C2. Proiectarea şi elaborarea unui discurs argumentat pe baza textelor sacre (expunere verbală şi scrisă);
 • C3. Enunţarea corectă a doctrinei, cultului bisericii, precum şi a mijloacelor transmise de aceasta pentru desăvârşirea persoanei și a lumii;
 • C4. Pastoraţia eficientă a credincioşilor: consilierea acestora potrivit regulilor proprii (legi, canoane), precum şi a normelor morale;
 • C5. Analiza şi interpretarea datelor, privind, istoria cultului/bisericii și istoria religiilor;
 • C6. Săvârşirea ritualurilor cultice.

Competențe Transversale

 • CT1. Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă, de punctualitate şi conştiinciozitate misionară, pe baza principiilor, normelor şi valorilor doctrinare, religios-morale şi canonice;
 • CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară (intra și extra teologic), pe diverse paliere ierarhice, respectând principii de credinţă religioasă;
 • CT3. Formularea unei strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue, prin actualizarea conţinuturilor învăţării, aplicarea tehnologiilor informaţiei şi prin utilizarea limbilor străine.

Statut profesional – Ocupații