Misiunea facultății

MISIUNEA FACULTĂŢII DE TEOLOGIE ORTODOXĂ “ILARION V. FELEA”

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad are misiunea de a forma duhovniceşte şi intelectual-ştiinţific viitori slujitori ai altarelor şi catedrelor de religie ortodoxă din Arhiepiscopia Aradului. În acelaşi sens are misiunea de a iradia lumina ştiinţei teologice şi a modelelor duhovniceşti pentru formarea tinerilor care asumă programele de studii ale Facultăţii, precum şi de a ridica punţi de legătură în cadrul Universităţii cu celelalte domenii ale cunoaşterii în vederea unui dialog constructiv şi benefic pentru progresul omului în cunoaşterea lumii şi a Creatorului ei.

În acest efort duhovnicesc-formator şi intelectual-ştiinţific, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad se fundamentează pe Tradiţia dintotdeauna a Bisericii Ortodoxe asumată şi manifestată în specificul bisericesc-teologic local şi pe exigenţele academice ale învăţământului teologic superior românesc şi european.

Misiunea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad nu se reduce doar la o rememorare a rădăcinilor ei seculare, de o valoare inestimabilă pentru istoria învăţământului teologic ortodox din România, ci se caracterizează prin asumarea responsabilă şi dinamică a contextului bisericesc, cultural şi ştiinţific actual, dănd mărturie despre dimensiunea spiritual-formatoare, misionară-apologetică şi cultural-socială a teologiei, ca teologie a Bisericii.