Finalizare studii master

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”

 

Decan,                                                                                                            Secretar şef,

Pr. prof. univ. dr. Cristinel IOJA                                                              Ec. Lavinia Dorina POPA