Program liturgic – duhovnicesc

PROGRAMUL DUHOVNICESC

În conformitate cu reglementările legale hotărâte de către:

 1. Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române;
 2. Carta Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad;
 3. Consiliul profesoral al Facultăţii de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad.

Se instituie prezentul Program duhovnicesc care vizează aprecierea staturii moral-duhovniceşti a studenţilor facultăţii, prin acordarea de calificative la sfârşitul fiecărui semestru din anul universitar, astfel încât la încheierea ciclului de studii de licenţă, aceştia să beneficieze de Certificatul de Competenţe Pastorale, în vederea accederii în cler. Acest act are la bază Fişa de evaluare moral-duhovniceasca şi vocaţională (cf. Anexei), elaborată de către Comisia formată din Decan, Îndrumătorul de an şi Spiritualul Facultăţii.

 1. CERINŢE:

Fiecare student al Facultăţii de Teologie este dator să participe la programul de slujbe şi la activităţile cu caracter duhovnicesc organizate de Facultate.

 • Săptămânal fiecare student are obligaţia să participe la  slujbele organizate în Capela Facultăţii minim 3 de prezenţe într-o săptămână. De asemenea, studenţii care la sfârşit de săptămână se deplasează în parohia de domiciliu, sunt datori să participe la slujbele  şi la activităţile religioase ce se desfăşoară în parohie.
 • Preotul paroh, la solicitarea studentului,  va consemna activitatea acestuia  în parohie, în adeverinţa pe care o va înainta facultăţii,  la sfârşitul fiecărei perioade de vacanţă din anul universitar.
 • Cei care rămân la sfârşit de săptămână în Arad vor participa la slujbe în Capela Facultăţii.
 • Pentru formarea caracterului moral-creştin fiecare student are datoria de a se spovedi  cel puţin în fiecare din cele patru posturi mari de peste an, la unul dintre părinţii profesori ai Facultăţii.
 • Studenţii angajaţi la parohii cu norma 1/1, ca personal neclerical sunt datori la minim o prezenţă pe săptămână la slujbele din Capela Facultăţii. Studenţii angajaţi în alte locuri au obligaţia de a participa la ½ din minimul de prezenţă. Calitatea de angajat se va dovedi cu adeverinţă de la locul de muncă

   2. CRITERII:

Calificativul se va stabili ţinând seama de:

 1. Frecvenţa la cursuri şi interes pentru studiu.
 2. Frecvenţa la biserică şi rugăciune, participare activă la strană şi în Sfântul Altar.
 3. Purtarea  morală.
 4. Atitudinea  fată de cadrele didactice, faţă de conducere, personalul administrativ şi colegi.
 5. Participarea la activităţile cultural-misionare ale facultăţii şi ale Bisericii (deschiderea noului an universitar, hramul Facultăţii ,simpozioane şi conferinţe).
 6. Abaterile consemnate pe durata studiilor.
 7. Aptitudini deosebite pentru lucrarea misionară a Bisericii.

Model: adeverinţă parohie