Regulament finalizare studii doctorale

REGULAMENT DE FINALIZARE A STUDIILOR DOCTORALE

ÎN DOMENIUL TEOLOGIE

Regulament finalizare doctorat

Director şcoală doctorală,                                                                Secretar şcoală doctorală,

Prof. univ. dr. Florentina MUNTEANU                                                     Gabriela GHEJEU