Regulament finalizare studii doctorale

REGULAMENT DE FINALIZARE A STUDIILOR DOCTORALE

ÎN DOMENIUL TEOLOGIE

Regulament finalizare doctorat

Director şcoală doctorală,                                                                Secretar şcoală doctorală,

Prof. Univ. Dr. Florentina Munteanu                                                     Gabriela Ghejeu