Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. Vizită și lucrare academică la Halle (Germania)

      Comments Off on Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad. Vizită și lucrare academică la Halle (Germania)

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad are relații frățești, academice, în primul rând, cu Facultățile de Teologie Ortodoxă din România, începând cu Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, dar, în același timp, și cu Facultăți de Teologie Ortodoxă din cadrul Bisericilor Ortodoxe Locale.

De asemenea,  Teologia arădeană a cultivat și cultivă relații academice cu Facultăți de Teologie din Europa Occidentală. Aceasta, pentru a stimula cercetarea academică la standardele existente în vremea de astăzi, dar, totodată, și pentru a face cunoscute valorile Ortodoxiei în locuri, unde acestea sunt mai puțin sau deloc cunoscute. În felul acesta demersul academic al teologilor ortodocși se transformă și într-o lucrare mărturisitoare.

În acest context, la invitația Biroului Central din Hanovra al Bisericii Evanghelice din Germania, prin consilierul referent pentru relațiile acestei Biserici cu Bisericile din Estul și Sud-Estul Europei, Profesorul Dr. Martin Illert, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Halle, la disciplina de „Istoria, viața și învățătura Bisericilor Răsăritene”, am participat la o masă rotundă de lucru, având în vedere trei probleme sau aspecte:

  1. După cum se cunoaște, cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel se traduce în limba germană „Dicționarul de Teologie Ortodoxă”, apărut la Editura „Basilica” a Patriarhiei Române, în anul 2019. Traducerea în germană este prima etapă a difuzării în spațiul internațional a acestei lucrări, iar dacă aceasta va fi receptată bine, se va purcede și la traducerea ei în limba engleză. Cu acest prilej, s-a simțit nevoia de a lămuri unele detalii tehnice cu privire la traducere, pentru a se proceda în mod unitar, conform lucrărilor de acest gen, deja editate. Lucrarea va fi tipărită la prestigioasa editură „Brill Deutschland” din Paderborn.
  2. În afară de aceasta, s-a convenit, să se exploreze posibilitatea încheierii unui parteneriat academic între Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad și Facultatea de Teologie din Halle. Desigur, în urma respectării tuturor reglementărilor bisericești și universitare în acest sens.
  3. În programul Școlii doctorale al Facultății de Teologie din Halle au studiat și încă studiază teologi ortodocși din aproape toate Bisericile Ortodoxe. S-a propus de către doi dintre coordonatori: Prof. Dr. Jörg Ulrich și Dr. Martin Illert, să fac parte  din Comisia de evaluare a tezei și să întocmesc Referatul necesar în acest sens. Este o temă cu un pronunțat caracter istorico-dogmatic.

În concluzie, au fost doar câteva zile ale vizitei, dar, foarte dense în discuțiile ce au avut loc cu acest prilej. La această masă rotundă s-a folosit prilejul pentru a dialoga asupra unei teme, ce este mereu actuală : Rugăciune și Euharistie.

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan