Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad prezentă la întâlnirea Societăţii Bibliştilor Ortodocşi Români la Mănăstirea Lainici

      Comments Off on Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad prezentă la întâlnirea Societăţii Bibliştilor Ortodocşi Români la Mănăstirea Lainici

Mănăstirea Lainici din județul Gorj a găzduit în zilele de 14 și 15 noiembrie, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, lucrările celei de a 5‑a întâlniri a membrilor Societăţii Bibliştilor Ortodocşi Români (SBOR).

Tema simpozionului de anul acesta a fost „Evanghelia după Matei”. În deschiderea lucrărilor SBOR, a fost transmis mesajul de binecuvântare al ÎPS Părinte Mitropolit Irineu de către Pr. Lect. Univ. Dr. Mihai Ciurea, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova.

„Dacă luăm în considerare sensul creștin mai larg al cuvântului, am putea spune că toate scrierile Noului Testament sunt «Evanghelii», întrucât cuprind «vestea cea bună» a mântuirii în Hristos Domnul. Și, în definitiv, orice propovăduire creștină «în Duhul Adevărului» este, într‑un anumit fel, o «Evanghelie». În Biserica cea «una, sfântă, sobornicească și apostolică», Trupul pnevmatizat al lui Hristos extins în umanitate și care devine «laborator al Învierii», Sfântul Duh aduce în unitate diferitele membre și dă fiecăruia posibilitatea de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu. În Sfânta Biserică, prin slujitorii Mângâietorului, suntem învățați să nu dăm curs cugetului pământesc ideologizant, ci ansamblului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. În ambianța acestei experiențe duhovnicești, episcopul sau preotul este «omul Evangheliei», care răspândește iubirea lui Dumnezeu în jurul său și transmite, prin cuvântul său evanghelic, speranță sufletelor întristate și neliniștite. Așadar, călăuzită permanent de Duhul Sfânt, Biserica a văzut în Sfânta Scriptură, în general, și în Sfânta Evanghelie, în particular, cuvântul cel de viață dătător care ne descoperă pe Cel ce este Cuvântul Însuși, Logosul înomenit, Fiul lui Dumnezeu. În contextul liturgic, cuvântul Evangheliei este propovăduit și celebrat, mărturisind prezența dătătoare de viață a lui Hristos Domnul și generând dorința de a cunoaște adevărul și de a trăi în conformitate cu el. Fără să excludă lectura și meditația personală asupra textului biblic – la care fac apel adesea și Sfinții Părinți – experiența eclezială îl ajută pe credincios să interiorizeze «cuvântul adevărului» (Ef. 1,3), sub călăuzirea Duhului, în spiritul tradiției Bisericii, și să îl transpună astfel în realitatea plină de sens a vieții sale din comunitatea de credință”, a menţionat ÎPS Părinte Mitropolit Irineu în cuvântul de binecuvântare.

În decursul celor două zile de lucru, participanţii, specialişti ai Studiului biblic de la facultăţile de teologie din ţară, au prezentat referate pe tematica simpozionului, după cum urmează: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Chirilă: „Asumarea Torei, toledoturilor și a profețiilor în Evanghelia după Matei – citare sau exegeză?”; Diac. Conf. Univ. Dr. Alexandru Mihăilă: „Citatele vechi‑testamentare din Evanghelia după Matei. Noi perspective”; Diac. Lect. Univ. Dr. Stelian Pașca‑Tușa: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m‑ai părăsit? (Ps 21,1/ Mt 27, 46) – cuvintele nerostite de Adam (cel vechi)”; Pr. Conf. Univ. Dr. Alexandru Moldovan: „Mt 28, 16‑20 – cheie hermeneutică a Evangheliei după Matei”; Protos. Dr. Hrisostom Ciuciu: „Zaharia 9, 9 – Matei 21, 5: Tipologia între deja şi nu încă”; Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Sorin Bora: „Locul Evangheliei după Matei în canonul Noului Testament”; Pr. Lect. Univ. Dr. Ion Reșceanu, Pr. Lect. Univ. Dr. Mihai Ciurea: „Tetraevangheliarul grecesc de la Craiova: Evanghelia după Matei și textul biblic al manuscrisului”.

În cadrul celei de a 5‑a întâlniri SBOR de la Mănăstirea Lainici au fost organizate, de asemenea, şi câteva evenimente editoriale notabile: prezentarea Noului Testament bizantin – ediţie bilingvă (Diac. Conf. Univ. Dr. Alexandru Mihăilă şi Lect. Univ. Dr. Octavian Gordon); prezentarea traducerii Bibliei după textul ebraic – Humanitas (Diac. Conf. Univ. Dr. Alexandru Mihăilă şi Lect. Univ. Dr. Cristinel Iatan); prezentarea volumelor omagiale pentru Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Mihoc (Lect. Univ. Dr. Daniel Mihoc şi Pr. Conf. Univ. Dr. Marian Vild). Din partea Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a participat Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian Murg.

Pr. Ioniță Apostolache

Sursa:https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/stiri/intalnire-a-societatii-biblistilor-ortodocsi-romani-la-manastirea-lainici-176158.html