Revederea promoției 2012 a Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad

      Comments Off on Revederea promoției 2012 a Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad

Acum zece ani de zile, cea de-a 18-a promoție a studenților programului de licență, Teologie Ortodoxă Pastorală, își încheiau studiile la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

La distanță de un deceniu de la acel moment, aceștia s-au reîntâlnit, cu vie emoție și bucurie. Festivitățile au debutat cu oficierea Sfintei Liturghii în paraclisul Facultății, adăugându-se și un parastas închinat profesorilor și absolvenților trecuți la cele veșnice.  

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, a adresat un cuvânt de suflet: „Exprimăm bucuria și mulțumirea împlinirii a ceea ce s-a sădit în sufletele dumneavoastră, prin osteneala profesorilor. După cum puteți observa, față de momentul absolvirii, atât capela în care ați deprins slujirea bisericească, cât și incinta școlii în care ați învățat, s-au înnoit. Acest fapt ne provoacă și pe noi la aceeași lucrare interioară, prin puterea harului Duhului Sfânt, de înnoire continuă a vieții. Vă felicităm pentru ceea ce ați realizat până acum și ne punem nădejdea într-o continuă creștere și a frățiilor voastre și a Facultății în care v-ați format.”

În aula magna a Facultății, profesorii și absolvenții s-au reunit pentru îndătinatul curs festiv și strigarea catalogului. Părintele decan, Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, a deschis manifestarea, adresându-le un cuvânt de salut: „Dragi absolvenți, momentul revederii ne prilejuiește multă bucurie, căci aniversarea la care luăm parte acum este înnobilată și de sărbătorirea Bicentenarului Teologie Arădene. Promoțiile de absolvenți care au trecut prin această venerabilă școală teologică rămân mărturii ale binecuvântării Proniei Cerești și a efortului dascălilor care au făcut ca, de aici, să răsară în ograda Bisericii și a neamului: arhierei, preoți, academicieni și profesori, care au înnobilat tradiția și prestigiul acestei instituții academice. Chipurile lor vă străjuiesc din tablourile care sunt așezate pe pereții acestei încăperi. Prin urmare, și voi purtați pecetea acestei tradiții, care nu poate decât să vă onoreze. Fiți și în continuare mesagerii acestei tradiții, prin slujirea voastră de la altar, de la catedră sau de la locurile în care vă desfășurați activitatea, îndrumând astfel și alte generații spre acest lăcaș de cultură și spiritualitate ortodoxă și românească”.

Părintele profesor dr. Ioan Tulcan a dat citire catalogului, fiecare dintre absolvenți dând mărturie despre realizările atât în plan personal cât și profesional.

Pr. Lect. Univ. Dr. Filip Albu