ISTORIE, CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ÎN SECOLELE XIX-XX. ACADEMIA ROMÂNĂ ȘI TEOLOGIA ARĂDEANĂ

      Comments Off on ISTORIE, CULTURĂ ȘI SPIRITUALITATE ÎN SECOLELE XIX-XX. ACADEMIA ROMÂNĂ ȘI TEOLOGIA ARĂDEANĂ

Simpozion Național

P R O G R A M

Vineri, 3 iunie, 2022

9:30-11:00 Deschiderea festivă (Aula Facultății de Teologie)

IPS Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului

PS Dr. Lucian Mic, Episcopul Caransebeșului

PS Dr. Emilian Crișanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului

Acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române

Acad. Ioan Bolovan, Academia Română

Dr. Iustin Cionca, Președintele Consiliului Județean Arad

Ing. Călin Bibarț, Primarul Municipiului Arad

Dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad

Dr. Doru Sinaci, Instituția Prefectului Județului Arad

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad

Comunicări în plen:

ACAD. IOAN-AUREL POP, (Președintele Academiei Române)

Biserica și Academia Română, în slujba națiunii

ACAD. IOAN BOLOVAN, (Membru corespondent al Academiei Române)

Contribuția lui Gheorghe Ciuhandu la studiul populației Transilvaniei

11:00-11:20 Pauză

11:20-13:00 Sesiune de comunicări

MODERATORI: Acad. Ioan Bolovan și Pr. Prof. Univ. Dr. Mihai Săsăujan

PROF. UNIV. DR. MIHAI SĂSĂUJAN, (Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”)

Discursul teologic anticomunist în perioada interbelică și urmările represive în anii 1945-1952. Studiu de caz: Episcopia Aradului

PROF. UNIV. DR. MIRCEA MĂRAN, (Școala de Studii Înalte pentru Educatori „Mihailo Palov” din Vârșeț)

Colaboratorii gazetelor arădene din Banatul sârbesc

CONF. UNIV. DR. ION CÂRJA, (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie și Filosofie)

Biserică și națiune. Afirmarea principiului național în Bisericile românești din Imperiul habsburgic/Monarhia austro-ungară (a doua jumătate a secolului XIX-începutul secolului XX)

PROF. UNIV. DR. DANIEL BUDA, (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna”)

Activitatea culturală arădeană din perioada interbelică reflectată în Telegraful român

PROF. UNIV. DR. SORIN ȘIPOȘ, (Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării)

Imaginea academicianului Silviu Dragomir în dosarele de urmărire informativă ale Securității (1955-1962)

13:00-13:45 Dezbateri

16:00-17:40 Sesiune de comunicări

MODERATORI: Prof. Univ. Dr. Sorin Șipoș și Pr. Prof. Univ. Dr. Daniel Buda

PROF. UNIV. DR. ION VICOVAN, (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”)

Veniamin Costachi, Filaret Scriban și Sfântul Iosif cel Milostiv-mari personalități ale Moldovei veacului al XIX-lea.

Implicarea și contribuția lor la ctitorirea și dezvoltarea învăță- mântului teologic moldav

CST III DR. MIRCEA-GHEORGHE ABRUDAN, (Academia Română – Institutul de Istorie „George Barițiu”, Cluj-Napoca)

Istorie și isihasm în opera preotului profesor Ilarion Felea. Glose pe marginea lucrării „Paisie și paisianismul”, apărută la Cluj în 1940

DORU SINACI, (Subprefectul Aradului)

De la „blagoslovenie” la „binecuvântare” – parcursul iluminist al tinerilor teologi arădeni

DR. DANIEL ALIC, (istoric, Timișoara)

Protopopii George Popovici al Lugojului și Andrei Ghidiu al Caransebeșului în slujba Academiei Române

PROF. UNIV. DR. IOAN TULCAN, (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”)

Teologia arădeană între trecut și viitor

PROF. UNIV. DR. VASILE VLAD, (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”)

Mărturisire și jertfă creștină în temnițele comuniste: Pr. Prof. Tudor Demian și studentul Opre Crăciun

17:40-18:00 Dezbateri

18:00-18:20 Pauză

18:20-19:20 Sesiune de comunicări I

MODERATORI: Pr. Prof. Univ. Dr. Florin Dobrei și CST III Dr. Mircea-Gheorghe Abrudan

PROF. UNIV. DR. CORNELIU PĂDUREAN, (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Științe Umaniste și Sociale)

Biografii de trei „P”, la Institutul Teologic-Pedagogic din Arad, la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX

PROF. UNIV. DR. FLORIN DOBREI, (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”)

Teodor Botiș – dascăl și conducător al instituției de învățământ teologic superior arădene

LECT. UNIV. DR. GABRIEL BASA, (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”)

Roman Ciorogariu și Academia Română

MARIA ALEXANDRA PANTEA, (Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad)

Vasile Mangra și Academia Română

PROTOS. LECT. UNIV. DR. NICOLAE M. TANG, (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”)

Corespondența istoricului și protopopului dr. Gheorghe Ciuhandu  cu Academia Română și cu personalități ale culturii române

18:20-19:20 Sesiune de comunicări II

MODERATORI: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan și Dr. Doru Sinaci

LECT. UNIV. DR. IOAN LAZĂR, (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”)

Vicenţiu Babeş absolvent al Institutului Teologic din Arad și membru fondator al Academiei Române

LECT. UNIV. DR. FILIP ALBU, (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”)

Importanța lucrării „Tineretul României” a Episcopului Grigorie Comșa al Aradului – premiată de Academia Română

PROF. UNIV. DR. CRISTINEL IOJA, (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Teolo- gie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”)

Importanța lucrării „Duhul Adevărului” a părintelui Ilarion V. Felea– premiată de Academia Română

DRD. ALIN-FLORIN CIOTEA, (Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Școala Doctorală Interdisciplinară, Domeniul: Teologie)

Protopopi ai Chișineului-Criș, ctitori de cultură și teologie în sec. XIX-XX

19:20-19:50 Dezbateri