Prezența Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad la „Ziua porților deschise” a Universității „Aurel Vlaicu”

      Comments Off on Prezența Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad la „Ziua porților deschise” a Universității „Aurel Vlaicu”

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a organizat și anul acesta evenimentul de promovare a ofertei educaționale proprii, sub genericul „Ziua porților deschise”. Astfel, elevii liceelor arădene au vizitat complexul M al Universității, unde au fost amenajate standurile fiecărei facultăți.

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a fost prezentă cu un stand specific, fiind expuse mărturiile care vorbesc despre tradiția istorică venerabilă a acestei instituții, precum și rezultatele activităților de cercetare individuală și colectivă, materializate în volumele de studii și în cărțile apărute în ultimii 30 de ani de activitate.

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad are acreditate: un program de licență (Teologie Pastorală), două programe de master (Doctrină și cultură creștină; Pastorație și viață liturgică), precum și o școală doctorală cu șapte conducători de doctorat.

Pentru activitatea de cercetare, în clădirea Facultății funcționează o bibliotecă modernă, cu acces la cărți și reviste de teologie, dublate și de acces la baze de date internaționale, prin contul Universității. De asemenea, Facultatea organizează în fiecare an un simpozion pentru studenții de la toate programele de studii amintite.

Studenții au acces, prin programul Erasmus+, la stagii de pregătire în Facultăți de Teologie partenere din: Atena, Tesalonic, Sofia, Opole, Presov, Leuven.

Mai multe detalii referitoare la înscrierea în aceste programe se regăsesc pe pagina de internet: https://admitere.uav.ro precum și la sediul Facultății de Teologie (Mun. Arad, str. Academia Teologică nr. 11-13, tel. 0257.285855).

Pr. Lect. Univ. Dr. Filip Albu