Lansare de carte – Darul cel unic. Taina Botezului în Biserica Evanghelică și Biserica Ortodoxă. Recunoașterea sa și practica în România

      Comments Off on Lansare de carte – Darul cel unic. Taina Botezului în Biserica Evanghelică și Biserica Ortodoxă. Recunoașterea sa și practica în România

Sub acest titlu s-a lansat în ziua de vineri, 12 aprilie 2024, lucrarea decanului (protopopului) evanghelic-luteran Dr. Hans Bruno Fröhlich, de la Sighișoara, la sediul „Forumului Democratic al Germanilor din România” din Sibiu, în prezența unei selecte asistențe, formată din profesori de teologie de la Sibiu (ortodocși și luterani), preoți, pastori, intelectuali sibieni etc. La eveniment a fost prezent și Ministrul Secretar de Stat pentru Culte Dr. Ciprian Olinici. După ce au fost prezentate mai multe cuvântări de salut din partea reprezentanților diferitelor instituții, inclusiv, oaspetele de la București, domnul Secretar de Stat Dr. Ciprian Olinici, a urmat prezentarea volumului de către Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. Acesta a făcut o prezentare mai amplă a acestei lucrări teologice, de mare importanță pentru Biserică, Teologie și viața creștină.

La finalul manifestării academice, autorul lucrării Dr. Hans Bruno Fröhlich a făcut unele precizări cu privire la tema abordată, aducând mulțumiri celor care au contribuit la traducerea, editarea și tipărirea acestei cărți. Lucrarea în sine, apărută în condiții grafice deosebite, reprezintă teza de doctorat a domnului Decan Hans Bruno Fröhlich, susținută la Sibiu, în limba germană, în anul 2019.  

Darul cel unic reprezintă o realizare importantă a autorului ei, întrucât se preocupă de o problematică actuală și, adeseori, mai puțin înțeleasă, cu privire la Tainele Bisericii, în cazul de față fiind vorba de Taina Botezului, privită în contextul relațiilor intercreștine. Autorul acestei lucrări a întreprins o muncă asiduă, neobosită pentru a analiza aspectele esențiale ale Tradiției creștine, cu privire la practica Botezului. În „Cuvântul înainte”al lucrării, autorul demonstrează cu deosebită acuitate faptul, că nu există nicio altă alternativă rezonabilă la dialogul intercreștin. Privită în ansamblul ei, lucrarea de față întreprinde o analiză interdisciplinară, coroborând elemente de natură dogmatică, canonică, studii biblice, patrologie, istorie bisericească, studiul confesiunilor creștine, ecumenism. Elementele de reliefare ale acelor aspecte, care să întregească tabloul teologic al temei, nu fac altceva,  decât să creioneze o imagine vie, profundă și complexă, care pune în lumină necesitatea aprofundării constante a dialogului intercreștin, la care, așa cum preciza autorul, nu există alternativă.

Lucrarea de față are o mare valoare concretă practică, pentru că ajută Bisericile să-și reactualizeze mesajul lor de mântuire, aducând în atenție teologia și practica ortodoxă a Botezului, pe de o parte, precum și teologia evanghelică luterană, referitoare la aceeași lucrare a Bisericii, pe de altă parte,  în ceea ce au acestea mai luminos și mai folositor pentru o lume dezbinată și orgolioasă și care are nevoie de coeziune, de comuniune și de unitate.  

Totodată, prezenta lucrare se dorește a fi și o pledoarie pentru o cunoaștere cât mai adecvată a teologilor și a teologiei ortodoxe și apusene, pentru a le aduce sau readuce pe acestea mereu în dialog, pe care să-l aprofundeze constant, în scopul regăsirii tuturor în aceeași simțire și trăire a credinței mântuitoare, în Același Hristos „ieri, azi și în veci Același”( Evrei 13, 8).

Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan