O nouă revistă științifică editată de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a editat în anul universitar 2019-2020, o nouă revistă științifică cu titlul Studia Theologica et Historica Aradensia. Revista este editată sub coordonarea Centrul de Studii Teologice-Istorice și de Prognoză Pastoral-Misionară al facultății arădene, înființat în anul 2004. Scopul revistei este acela de a reuni concluziile cercetărilor în domeniul de competență al Centrului atât la nivel național, cât și internațional. Revista va acoperi preocupările științifice ale Centrului de cercetare, cooptând nume de referință din viața academică, teologică și laică: academicieni, teologi, istorici, profesori, cercetători.

Revista apare cu binecuvântarea și sub îndrumarea Înaltpreasfințitului Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, care este președinte de onoare al revistei și a Preasfințitului Conf. Univ. Dr. Emilian Crișanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, care este vicepreședinte al revistei.

Colegiul de redacție al revistei cuprinde nume sonore din mediul universitar românesc, teologic și laic, precum: Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, Acad. Pr. Prof. Univ. Dr. Mircea Păcurariu, Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan, Pr. Prof. Univ. Dr. Mihail Săsăujan, Pr. Prof. Univ. Dr. Ion Vicovan. La aceștia se adaugă profesorii universitari din cadrul Facultății de Teologie din Arad.

Finalitatea și motivația revistei este sintetic creionată în cuvântul înainte al primului număr, semnat de Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie, cel care a avut inițiativa apariției unei astfel de reviste: „Am ales acest titlu nu doar motivat de gândul de a acoperi o parte a spectrului de cercetare al Centrului, ci și de gândul de a deschide cercetarea istorică-teologică arădeană spre o și mai strânsă conlucrare cu cercetarea istorică în general, precum și pentru a evidenția contribuția arădeană la dezvoltarea studiilor de teologie și de istorie în actualitate”.

Motivația prezentată de părintele decan are o perfectă acoperire în istoria și tradiția Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad. O scurtă incursiune în istoria acestei instituții ne descoperă nume de mare rezonanță în teologie și cercetarea istorică și misionară românească. Vasile Mangra, Iosif Goldiș, Roman Ciorogariu, Teodor Botiș, Gheorghe Ciuhandu sunt personalități care au contribuit prin opera lor, în mod substanțial, la dezvoltarea istoriografiei românești, fiind apreciați de cel mai înalt for cultural și științific al țării noastre, Academia Română. Unii dintre ei au fost membri corespondenți, alții membri de onoare, iar alții cu lucrări premiate de această înaltă instituție. Cât privește spectrul misionar este de ajuns să amintim impresionanta lucrare misionară a episcopului Grigorie Comșa, precum și, la fel de impresionant, lucrările tipărite sub episcopatul lui, multe dintre ele scrise de el însuși, precum și colecțiile cu rol catehetic-misionar, dar și numele părintelui Petru Deheleanu și a neîntrecutului său tratat de Sectologie.

Cât privește apariția viitoarelor numere revista va cuprinde studii și conferințe teologice-istorice care se vor desfășura în cadrul Centrului, precum și recenzii și concluziile unor cercetări academice actuale. O componentă esențială a acestei reviste va fi deschiderea ei internațională, o platformă în care să se regăsească elementele definitorii ale mișcării ideilor, precum și ale cercetării în arhive, la confluența studiilor de specialitate din mediul academic.

Primul număr al revistei cuprinde lucrărilor a două conferințe naționale organizate în anul 2019, în cadrul Centrului de Studii Teologice-Istorice și de Prognoză Pastoral-Misionară, sub genericul Patriarhul Nicodim Munteanu și memoria istorică a interbelicului românesc (9 aprilie 2019) și Patriarhul Iustin Moisescu – promotor al dialogului ecumenic (3 iunie 2019), conferințe care au reunit specialiști în temele abordate de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română.

Centrul de Studii Teologice-Istorice și de Prognoză Pastoral-Misionară funcționează în cadrul Facultății de Teologie și, de multe ori, evenimentele Facultății și ale Centrului au coincis. În anii 2006 și 2008 în cadrul Centrul de Studii au fost editate două volume care reunesc contribuțiile științifice ale unor teologi români, contribuții editate sub genericul Ortodoxie și globalizare. Relevanța relației local-universal în Europa de astăzi (2006) și Teologia icoanei și provocările ei în lumea contemporană (2008). Sintagma din titulatura Centrului „prognoză pastoral-misionară” este acoperită și astăzi prin publicația săptămânală Calea Mântuirii, de la editarea căreia anul acesta se împlinesc 20 de ani.

Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang