Două simpozioane naționale la Facultatea de Teologie din Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a organizat marți, 14 mai 2019, două simpozioane naționale: studențesc-masteral și doctoral. Simpozionul Naţional Studenţesc-Masteral se desfășoară sub genericul Exigenţe ale pastoraţiei şi misiunii Bisericii în parohiile rurale, iar Simpozionul Naţional al Doctoranzilor se intitulează Rolul Bisericii Ortodoxe în cultura română. De la primele tipărituri la exigenţele mediatice actuale. Manifestările academice și culturale se desfășoară sub egida Arhiepiscopiei Aradului și a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad printr-un proiect sprijinit de Ministerul Educației Naționale.

Lucrările simpozionului s-au deschis la ora 9.00, în Aula Facultății de Teologie. La deschiderea festivă au luat parte Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Prof. Univ. Dr. Codruța Stoica, Prorectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie, Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin Rus, Directorul Școlii doctorale, profesorii, studenții, masteranzii și doctoranzii teologi arădeni, precum și studenții, masteranzii și doctoranzii de la celelalte facultăți de teologie din țară, invitați la aceste manifestări.

În deschiderea manifestării, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie, a adresat cuvânt de salut invitaților de la prezidiu și din sală, precum și tuturor participanților. A urmat apoi, cuvântul Doamnei Prof. Univ. Dr. Codruța Stoica, Prorectorul Universității „Aurel Vlaicu”. Din partea studenților a vorbit domnul student Cătălin-Iulian Drăgan, anul III de studii, specializarea Teologie Pastorală, iar din partea doctoranzilor a vorbit Pr. Drd. Vlad-Sergiu Sandu, profesor la Seminarul Teologic din Arad. În încheierea festivității Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei a adresat celor prezenți un cuvânt de salut și de binecuvântare.

Tot în cadrul deschiderii festive au fost lansate și prezentate volumele celor două simpozioane studențesc-masteral și doctoral, organizate de către Facultatea de Teologie din Arad în anul 2018. Cele două volume întrunesc studiile studenților, masteranzilor și doctoranzilor participanți la simpozioanele desfășurate anul trecut, evidențiind, totodată, implicarea Facultății de Teologie din Arad în activitatea de cercetare la nivelul studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

După deschiderea festivă au urmat secțiunile simpozioanelor, care s-au desfășurat pe durata întregii zile de marți incluzând dezbateri, pauze de cafea și concluziile simpozionului.

Manifestările s-au bucurat de participarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor facultăților de teologie din București, Sibiu, Cluj-Napoca, Iași, Craiova, Alba-Iulia, Oradea, Caransebeș și bineînțeles, ai facultății gazdă, înscriindu-se în manifestările Anului omagial al satului românesc (al preoţilor, învăţătorilor şi primarilor gospodari) şiAnului comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu şi al traducătorilor de cărţi bisericeşti.

Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang