Prof. Univ. Dr. Martin Illert de la Universitatea din Halle a prezentat cea mai nouă carte a Părintelui profesor Cristinel Ioja, apărută la prestigioasa editură Brill din Germania

      Comments Off on Prof. Univ. Dr. Martin Illert de la Universitatea din Halle a prezentat cea mai nouă carte a Părintelui profesor Cristinel Ioja, apărută la prestigioasa editură Brill din Germania

Cartea A History of Dogmatics in the Romanian Orthodox Theology. From the Establishment of Communism to the Challenges of Postmodernity (O istorie a Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Românescă. De la instaurarea comunismului la provocările postmodernității) scrisă de Părintele Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie „Ilarion V. Felea” din Arad a fost prezentată la Universitatea din Halle de către Prof. Univ. Dr. Martin Illert.

Cartea este publicată în limba engleză de către prestigioasa Editură Brill din Germania și reprezintă al III-lea volum din impresionanta lucrare O istorie a Dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română, pregătită de publicare și în limba română în cursul acestui an. Acest volum prezintă direcțiile și evoluția contextuală a gândirii dogmatice din România în conexiune cu gândirea dogmatică din alte Biserici Ortodoxe și cu gândirea dogmatică din Apus. De asemenea sunt prezentate importante aspecte privind hermeneutica dogmelor, înnoirea metodei, etapele redescoperirii Părinților ca interpreți în duhul Tradiției, a Scripturii, Filocaliei și Liturghiei ca surse pentru Dogmatica Ortodoxă. Cartea prezintă importante și inedite aspecte referitoare la contribuția dogmatiștilor români în Mișcarea ecumenică și în constituirea unei noi metode apologetice în contextul provocărilor postmodernității.

Prof. Martin Illert a specificat că lucrarea Părintelui Profesor Cristinel Ioja reprezintă volumul al 16-lea al colecției „Eastern Church Identities” (Identități ale Bisericii Răsăritene), menită să ofere cititorilor studii şi monografii care prezintă „din interior” identitatea şi specificul Bisericilor Răsăritene. Pentru domnia sa această apariție editorială este „o lucrare importantă”, deoarece oferă foarte multe detalii, nume şi interconexiuni, care trec dincolo de o simplă istorie a ideilor, surprinzând condiționalitățile şi mecanismele culturale şi sociale ale vremii în întrepătrunderea lor cu realitățile bisericești şi gândirea teologică. În caracterizarea conținutului cărții, referentul şi-a manifestat aprecierea faţă de modul în care autorul scoate în evidență „paradoxul” înnoirii şi înfloririi Teologiei dogmatice româneşti în condițiile opresive impuse Bisericii şi învățământului teologic de regimul comunist, vasta arie de cercetare parcursă, contextualizarea lucrărilor şi ideilor dogmatice prezentate şi multitudinea de trimiteri la personalitățile şi operele unor teologi străini (cum ar fi Jürgen Moltmann, Karl Rahner, Karl Barth etc.), cu ale căror idei au interacționat dogmatiștii români în perioada comunistă şi postcomunistă. Astfel, cartea este un binevenit instrument pentru cercetătorii din întreaga lume, deoarece le pune la dispoziție o radiografie asupra specificităților teologiei dogmatice românești contemporane.

A mai luat cuvântul şi Prof. Univ. Dr. Reinhard Thöle care a dorit să sublinieze importanța ideii de unitate între teologie, spiritualitate şi cult pe care autorul o regăsește în operele dogmatiștilor studiaţi, afirmând efectul înnoitor pe care această idee l-ar putea avea în cadrul dialogului ecumenic.

Astfel, teologia dogmatică ortodoxă din România primește prin această lucrare o vizibilitate sporită în Occident si nu numai.

Pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad acest eveniment desfășurat la Universitatea din Halle reprezintă un prilej de bucurie şi împlinire academică.

Pr. Lect. Univ. Dr. Filip Albu