Lansarea volumului dedicat Absolvenților Institutului și Academiei Teologice din Arad (Alumni 1822-1948)

      Comments Off on Lansarea volumului dedicat Absolvenților Institutului și Academiei Teologice din Arad (Alumni 1822-1948)

Anul dedicat Bicentenarului Teologiei arădene (1822-2022), în eparhia Aradului, s-a încheiat cu un eveniment editorial deosebit. Luni, 19 decembrie 2022, ora 11:00, la Muzeul Preparandiei din Arad a avut loc lansarea volumului Chipuri de absolvenți ai Institutului și Academiei Teologice din Arad, apărut la Editura Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

La eveniment au participat ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu”, din Arad, Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, Arad, Pr. Gheorghe Gligor, Vicar eparhial al Arhiepiscopiei Aradului, Protos. Lect. Univ. Dr. Iustin Popovici, Consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, Pr. Lect. Univ. Dr. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial, Pr. Prof. Călin Teuca, Directorul Seminarului Teologic Ortodox din Arad, Prof. Sorin Haiduc, Directorul Colegiului Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal” din Arad, domnul Răzvan Bucuroiu, director fondator al Editurii ,,Lumea Credinţei” şi preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor şi Editorilor Creştini, profesori de istorie, cercetători și specialiști, cadrele didactice, studenți, masteranzi și doctoranzi ai Facultății de Teologie arădene, seminariști și elevi ai CN „Preparandia – Dimitrie Țichindeal”, precum și un public iubitor de istorie și teologie.

În deschiderea evenimentului a luat cuvântul Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, salutând pe cei prezenți și arătând că „evenimentul, desfășurat într-un spațiu al identității comune, Muzeul Preparandiei din Arad, pune în valoare, prin implicarea studenților teologi, chipuri de absolvenți ai Institutului și Academiei Teologice din Arad. Totodată, prin participarea elevilor de la Colegiul Național „Preparandia-Dimitrie Țichindeal” din Arad și ai elevilor seminariști, se dorește temeluirea unei conștiințe autentice a trecutului istoric specific, cunoscut sub denumirea „Biserica și Școala”.

A urmat cuvântul de salut din partea d-nei Dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. Cuvânt de salut au adresat şi domnul Răzvan Bucuroiu şi domnul prof. Sorin Haiduc. După aceasta părintele decan Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja a prezentat volumul subliniind unicitatea unui astfel de demers științific în spațiul istoriografiei ecleziastice și în special în istoriografia legată de istoria învățământului teologic de la noi din țară. Preacucernicia sa a mai adăugat că „prin această lucrare ne este redat itinerarul formativ al teologiei arădene şi articulaţiile acesteia, prin absolvenţi de prestigiu în spaţiul parohial-misionar, cultural-social al secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea. Lucrarea de faţă adună organizat şi sintetic sub ochii omului din secolul al XXI-lea, forţa formativă a unor instituţii de învăţământ teologic ortodox şi amprenta acestora în Biserică şi Societate prin oamenii care le-au absolvit. Nu vom întâlni doar teologi de marcă sau intelectuali rafinaţi ai vremii pe care Academia Română i-a primit în rândurile ei sau i-a premiat, ci vom întâlni şi publicişti, militaţi pentru afirmarea ideilor naţionale, protopopi şi preoţi care au menţinut vie, în mijlocul comunităţilor, simbioza Biserică-neam, Evanghelie-cultură”.

Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang a vorbit despre geneza acestui volum și structura lui, despre dificultățile întâmpinate pe parcursul alcătuirii lui, subliniind că toată această pleiadă de personalități, expusă în volumul de față, dă un plus de valoare peste secole acestei școli de teologie din orașul de pe Mureș. Implicarea lor în structurile sociale ale vremii a dat o anvergură extraordinară acestei școli dezvoltând o legătură armonioasă între Biserică și Societate, lucru atât de dorit, mai ales, în zilele noastre.

Au urmat și alte alocuțiuni din partea celor prezenți la eveniment, toate evidențiind importanța apariției unui astfel de volum. Amintim aici pe domnul Prof. Dr. Doru Bogdan şi pe Drd. Alin Ciotea.

Manifestarea s-a încheiat prin cuvântul de binecuvântare rostit de către ÎPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a arătat importanţa demersului ştiinţific întreprins de studenţii şi profesorii Facultăţii de Teologie în reactualizarea memoriei absolvenţilor învăţământului teologic ortodox din Arad.

Volumul este rodul muncii intelectuale și de cercetare al unui grup de studenți, masteranzi și doctoranzi ai Facultății de Teologie din Arad, sub coordonarea Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang, și se dorește a fi un prinos de cinstire pentru cei ce s-au ostenit la altar sau la catedră, pentru cei ce s-au jertfit pentru interesele românilor, adăugând fiecare un plus de valoare societății noastre, oferind pilde de viețuire și de dăruire pentru generațiile ce i-au succedat, lăsând o moștenire binecuvântată, pe care suntem datori să o actualizăm acum, la împlinirea a 200 de ani de la înființarea învățământului teologic ortodox-românesc la Arad. Alcătuirea lui se datorează studenților teologi de astăzi, care au înțeles datoria morală pe care o au față de înaintașii lor. Au înțeles exigențele trecutului și și-au asumat această sarcină de a scoate din colbul istoriei figuri exemplare, slujitori și oameni de cultură formați în școala de teologie din Arad.

La alcătuirea acestui volum au lucrat un colectiv de 15 studenți teologi, masteranzi și doctoranzi, la care se adaugă și un fost absolvent al Facultății de Teologie, Prof. Dr. Beniamin-Ioan Geoldeș.

Structura volumului este gândită sub forma unor portrete bio-bibliografice și intelectuale, urmând o schemă fixă, dezvoltată în funcție de informațiile de ordin istoric deținute. Unele portrete sunt mai extinse, altele destul de rezumative, dorindu-se a fi valorificată orice informație. Acolo unde s-a găsit informație din abundență s-a sistematizat întregul material pentru a se putea oferi o privire de sinteză asupra personalității în cauză. Întregul material a fost adunat din arhive, presa vremii, lucrări și studii de specialitate.

Prezentul volum conține 146 de portrete structurate după următoare schemă: date bibliografice, pregătire intelectuală, activitate clericală, activitate administrativ-bisericească, activitate național-politică, activitate intelectuală, activitate culturală, activitate literală, activitate muzicală, activitate pastoral-duhovnicească, activitate misionară, activitatea la catedră, activitatea ca egumen, perioada episcopatului, activitate publicistică, publicații, premii și distincții, ultima parte a vieții, concluzie și bibliografie. Aceste diferite aspecte au fost tratate în funcție de informația deținută și de aria de activitate a celui în cauză.

Toate aceste portrete informaționale sunt dublate și de portretul fotografic al celui descris. Astfel că din cele 146 de portrete, 109 sunt însoțite de imagine, ceea ce face ca valorarea informațiilor să fie sporită. Totodată, pe lângă actualizarea memoriei informaționale istorice este actualizată și memoria vizuală a peste o sută din absolvenții învățământului teologic ortodox din Arad. Multe figuri sunt readuse în memoria colectivă după zeci de ani de uitare, altele puse pentru prima dată în circulație.

Cartea apare cu sprijinul financiar al Bibliotecii Județene „Alexandru D. Xenopol”, Arad.

***

Absolvenții învățământului teologic arădean nu numai că au asigurat structurile ecleziastice din Banat, Crișana și părțile bihorene, ci mai mult, au fost implicați activ în viața politică a românilor, în procesul de emancipare națională care s-a finalizat cu Unirea de la Alba Iulia. Cea mai numeroasă, impresionantă și activă pleiadă de absolvenți o înregistrează perioada Institutului Teologic. Aria de școlarizare în această perioadă se întindea până la Sibiu, tot Banatul, Crișana, Bihorul, Ungaria de azi, până în inima Ardealului și chiar peste hotarele Transilvaniei, în Vechiul Regat.

Marile evenimente istorice ale sec. XIX și XX au fost determinate, în parte, și de implicarea absolvenților de teologie de la Arad. Ne putem da seama de acest adevăr printr-o simplă evaluare la nivel de statistică: 23 de absolvenți au fost delegați titulari la Marea Adunare de la Alba Iulia, iar 48 dintre absolvenții de mai târziu, deținuți politici, care s-au opus vehement instalării regimului comunist. Mulți dintre absolvenți au fost preoți de război, mergând alături de ostașii români în cele două războaie mondiale. O parte din ei au susținut activ Războiul de Independență prin diverse colecte și chiar au îndemnat tinerii români din Transilvania să treacă munții și să se înroleze în Armata Română. Nume precum Ghenadie Popescu și Patrichie Popescu au activat în mișcarea revoluționară de la 1848, iar nume ca Partenie Gruescu sau Miron Romanul sunt bine cunoscute în ceea ce privește implicarea lor în mișcarea memorandistă.

Majoritatea profesorilor de teologie ai Institutului, dar și ai Academiei au fost absolvenți ai acestei școli. Mulți dintre ei au fost școliți în Occident sau în vestita Universitate din Cernăuți, cu burse oferite de Consistoriul arădean, mai ales în vremea păstoririi providențialului episcop Ioan Mețianu. Funcțiile de inspectori școlari au fost deținute de protopopii tractuali, iar posturile de directori școlari de preoții parohi, cu pregătire specială. Nici viața culturală nu a fost străină de prezența absolvenților învățământului teologic din Arad, mulți dintre ei cu realizări notabile în domeniul literaturii și al publicisticii. Manualele, atât de necesare școlilor românești, se datorează acestor neosteniți lucrători, iar promovarea limbii române, tot acestor apostoli ai neamului românesc. Cu siguranță că cultivarea conștiinței românești a fost prioritatea școlii de teologie arădene, lucrul acesta fiind o evidență istorică.

Din seria absolvenților de la 1822 și până astăzi au fost 9 episcopi, din care 3 mitropoliți și 6 episcopi eparhioți, iar dintre aceștia 3 episcopi ai Aradului. Din seria absolvenților de la 1822 până la 1948, în administrația bisericească au activat 16 absolvenți ca asesori consistoriali sau consilieri eparhiali și 42 de protopopi. Demn de notat este că din această serie au fost 24 de profesori de teologie, precum și un numeros șir de literați și publiciști, cu o impresionantă activitate în domeniul literaturii și publicisticii românești transilvănene, bisericești și politice.

Patru dintre absolvenții Institutului Teologic au fost membri ai Academiei Române: Vincențiu Babeș (membru fondator), Iosif Goldiș (membru corespondent), Vasile Mangra (membru titular) și Gheorghe Ciuhandu (membru de onoare). O serie de absolvenți au fost membri ai forurilor și organizațiilor de cultură din țară (literatură, muzică).

Prin apariția acestui volum, în anul Bicentenarului Teologiei arădene, celebrăm două secole de când a fost înființat învățământul teologic românesc în Arad, celebrăm întreaga istorie a acestei instituții și pe toți protagoniștii ei.

„Semper salvum permaneat!”

Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang