Simpozion Internațional la Școala doctorală de Teologie din Arad, în cadrul manifestărilor dedicate Bicentenarului Teologiei arădene (1822-2022)

      Comments Off on Simpozion Internațional la Școala doctorală de Teologie din Arad, în cadrul manifestărilor dedicate Bicentenarului Teologiei arădene (1822-2022)

În zilele de 15-16 septembrie 2022, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad a organizat un simpozion internațional al Școlii doctorale de teologie, cu tema Teologia în cetate. Evocări, exigențe și perspective.

Manifestarea se desfășoară sub egida Arhiepiscopiei Aradului și a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, printr-un proiect finanțat de Ministerul Educației Naționale și în colaborare cu Facultatea de Teologie din Atena și cu Academia de Teologie Creștină din Varșovia. Manifestarea academică face parte din seria evenimentelor dedicate Bicentenarului Teologiei arădene (1822-2022).

Lucrările simpozionului s-au deschis la ora 9.30, în aula Facultății de Teologie. La deschiderea festivă au luat parte Protos. Lect. Univ. Dr. Iustin Popovici, Consilier cultural al Arhiepiscopiei Aradului, delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Prof. Univ. Dr. Codruța Stoica, Prorectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie, Prof. Univ. Dr. Florentina Munteanu, Directorul Școlii Doctorale Interdisciplinare a UAV Arad, profesori și doctoranzi din cadrul școlii doctorale arădene și de la celelalte școli doctorale de teologie din țară.

În deschiderea manifestării Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății de Teologie, a adresat cuvânt de salut invitaților și participanților, subliniind că Simpozionul internațional pe care Facultatea de Teologie Ortodoxă îl organizează în parteneriat cu Facultatea de Teologie din Atena și Academia Creștină din Varșovia, implică studenți din Facultățile de Teologie din țară și străinătate. Evenimentul se desfășoară în jurul temei Teologiei în cetate, într-o lume secularizată. Participanții vor prezenta și dezbate rezultatele cercetărilor inițiate în vederea identificării exigențelor și soluțiilor unei Teologii eclesiale și vii în societatea de azi.

După cuvântul de salut, Protos. Lect. Univ. Dr. Iustin Popovici a adresat celor prezenți cuvântul de binecuvântare și de salut din partea ÎPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului, subliniind, totodată, importanța acestei manifestări științifice, în cadrul programului Bicentenar, precum și necesitatea unor astfel de manifestări în vederea pregătirii doctoranzilor pentru a da răspuns bun la provocările lumii de azi.

A urmat cuvântul Doamnei Prof. Univ. Dr. Codruța Stoica, Prorectorul Universității „Aurel Vlaicu”, care și-a exprimat bucuria de a fi la o astfel de manifestare academică, încurajând efortul de cercetare al doctoranzilor. Apoi, a urmat intervenția Doamnei Prof. Univ. Dr. Florentina Munteanu, Directorul Școlii Doctorale Interdisciplinare a UAV Arad, care și-a exprimat bucuria pentru colaborarea Facultății de Teologie cu alte facultăți și școli de teologie din Europa, apreciind activitatea Școlii doctorale de teologie din Arad. Din partea doctoranzilor a vorbit Drd. Alin-Florin Ciotea.

Tot în cadrul deschiderii festive a fost lansat și prezentat ultimul număr al revistei doctoranzilor Facultății de Teologie din Arad, Studia Doctoralia.

După deschiderea festivă s-au desfășurat secțiunile simpozionului incluzând dezbateri, pauze de cafea și concluziile simpozionului.

În cadrul simpozionului a avut loc și o sesiune online în cadrul căreia reprezentanții Facultății de Teologie din Atena și de la Academia de Teologie Creștină din Varșovia au prezentat referatele pregătite pentru această întâlnire științifică.

Manifestarea s-a bucurat de participarea studenților doctoranzi de la școlile doctorale de teologie din București, Craiova și Cluj.

Manifestarea științifică doctoranzilor arădeni din acest an are o semnificație deosebită, desfășurându-se în cadrul manifestărilor dedicate Bicentenarului Teologiei arădene. În decursul istoriei acestei instituții studenții teologi au jucat un rol hotărâtor în menținerea și afirmarea Școlii de teologie din Arad. De la Societatea de lectură a studenților teologi, până la implicarea în lupta de emancipare națională, de la manifestările și reprezentările de ordin cultural în orașul Arad și până la misiunile efectuate pe tot cuprinsul eparhiei Aradului, studenții teologi arădeni au devenit parte constitutivă a istoriei Institutului Teologic, Academiei Teologice și a Facultății de Teologie din Arad. Manifestarea de astăzi este ofranda pe care doctoranzii arădeni o aduc istoriei învățământului teologic arădean, dascălilor, ostenitorilor și celor care s-au format în această școală și care, ulterior, au slujit Biserica și Neamul nostru.

Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang