Prezență a Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad la Șimand

      Comments Off on Prezență a Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad la Șimand

În Duminica a 3-a după Rusalii, 3 iulie 2022, în Parohia Şimand a avut loc întrunirea Cercului pastoral-misionar Chişineu-Criş sub coordonarea părintelui Dumitru Daniel-Mirel de la Parohia Chişineu-Criş.

Întrunirea a fost prilejuită şi de sărbătorirea hramului bisericii din Şimand şi anume „Naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul” (24 iunie), dar și a paraclisului din curtea bisericii, care îi are ca ocrotitori pe Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți (1 iulie) și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (8 noiembrie).

La întrunire a luat parte ca invitat Preacuviosul părinte Lect. Univ. Dr. Nicolae M. Tang de la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, profesor la Facultatea de Teologie ,,Ilarion Felea” din Arad, fiu al localității Șimand, precum și preoții Cercului misionar-pastoral Șimand. 

După ce dimineața, la Sfânta și dumnezeiasca Liturghie, credincioșii s-au bucurat de prezența Preasfințitului Dr. Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Eparhiei Aradului, seara a început cu săvârşirea Tainei Sfântului Maslu în biserica parohială în prezenţa unui număr mare de credincioşi atât din Şimand cât şi din localităţile învecinate. Cuvântul de învăţătură a fost rostit de către preacuviosul părinte Dr. Nicolae M. Tang, care a subliniat importanța și necesitatea rugăciunii în viața credinciosului. Pornind de la exemplul părinților isihaști a arătat că starea de rugăciune continuă nu este ceva specific doar monahilor, ci fiecare credincios trebuie să tindă spre o astfel de stare care îl ține în comuniune continuă cu Dumnezeu – Izvorul vieții. Chiar și pericopa evanghelică a duminicii ne îndeamnă spre alte priorități decât cele cu care ne trudim în fiecare zi, fiind absolut necesară o îndreptare a atenției credinciosului către Împărăția lui Dumnezeu.

La final părintele paroh Gabriel Gosta a mulţumit celor prezenţi, făcând legătura și cu contextul general al sărbătoririi în acest an, 2022, în eparhia Aradului, a Bicentenarului Teologiei arădene, pe care o slujește în calitate de dascăl și preacuviosul părinte Nicolae, subliniind importanța prezenței unei școli superioare de teologie (prima din Transilvania) atât în ceea ce a constituit și constituie pregătirea slujitorilor sfintelor altare (pentru o perioadă și a dascălilor școlilor confesionale) cât și pentru menținerea unei credințe vii în sufletele credincioșilor din întreg vestul țării.

A urmat susţinerea referatelor cu temele „Mântuitorul Iisus Hristos – model desăvârșit de om rugător” şi „Sfântul Grigore Palama – opera dogmatică despre rugăciunea minții și despre lucrarea harului necreat”.

Seara s-a încheiat cu o agapă frăţească.

Pr. Gabriel Gosta