Hramul Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

      Comments Off on Hramul Paraclisului Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad

Ziua de 11 noiembrie este o zi aparte pentru Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad. Aceasta întrucât, în această zi îl prăznuim pe unul dintre ocrotitorii acestui sfânt locaș, Sfântul Mare Mucenic Mina, dimpreună cu Sfântul Maxim Mărturisitorul. Şi în anul acesta, Sfântul Mare Mucenic Mina, a fost cinstit după cuviință, cu o rânduială deosebită, aşa cum de altfel se cuvine să fie cinstit ocrotitorul unui locaş sfânt de închinare şi rugăciune.

Astfel, Duminică seara, în ajun, a fost săvârşită slujba Vecerniei cu Litie, împreună cu Utrenia, la care a participat și Întâistătătorul eparhiei noastre, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, însoțit de Părintele Arhid. Lect. Univ. Dr. Tiberiu Ardelean, inspector eparhial și cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad. Faptul că ierarhul locului participă de fiecare dată la hramul Paraclisului Facultăţii arată preocuparea constantă a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru bunul mers al şcolii teologice și pentru formarea duhovnicească a viitorilor preoţi, care învață în această instituție de învățământ.

Înaltpreasfinţia Sa a fost întâmpinat în curtea aşezământului teologic de către soborul părinţilor slujitori ai Paraclisului: Părintele Lect. Univ. Dr. Ștefan Negreanu, Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu și Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan Lazăr – duhovnicul Facultății, și de un numeros sobor de preoți din care au făcut parte foști studenţi ai facultății, acum slujitori ai Sfintelor Altare în parohiile eparhiei noastre sau în alte eparhii. Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a fost condus în biserică, unde a participat la săvârșirea slujbei de priveghere, răspunsurile liturgice fiind date alternativ la strană.

La sfârșitul slujbei de priveghere, chiriarhul locului a rostit un frumos cuvânt de învăţătură, care a impresionat atât prin adâncimea cugetării teologice cât şi prin îndemnurile părinteşti deosebit de actuale care au fost adresate celor prezenţi. Astfel, în introducere, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei s-a referit la lucrarea duhovnicească a Sfântului Marelui Mucenic Mina pentru regăsirea noastră spirituală, evidențiind faptul că Sfântul Mare Mucenic Mina nu este doar cel care ne restituie bunurile materiale pierdute, dar mai cu seamă ne ajută, prin mijlocirile lui, să ne regăsim sensul spiritual, de multe ori pierdut, al vieții noastre. În încheierea cuvântului său, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a apreciat în mod deosebit grija depusă de slujitorii acestui Paraclis pentru a-l înnoi permanent, acesta aflându-se acum în plină desfășurare a lucrărilor de pictură interioară, Sfântul Altar fiind aproape finalizat. A fost apreciată de asemenea grija de a înfrumuseța continuu acest sfânt locaș printr-o sfătuire continuă cu Înaltpreasfinția Sa și colaboratorii de la centrul eparhial.

Cuvântul de mulţumire adresat ierarhului a fost rostit de către Pr. Lect. Univ. Dr. Ştefan Negreanu, în care a arătat dragostea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei părintească pentru preoții slujitori ai Paraclisului, studenţii şi credincioşii care se roagă împreună în acest sfânt locaş. Părintele i-a mulţumit de asemenea Întâistătătorului Eparhiei arădene pentru slujire şi pentru cuvântul de învăţătură, adresat celor prezenți la slujba privegherii, rugându-l pe Părintele Arhiepiscop să-i poarte atât pe preoții slujitori, pe studenții și elevii care învață în acest așezământ teologic și pe toți credincioșii care vin în acest sfânt locaș, în rugăciunile către Dumnezeu ale Înaltpreasfinției Sale.

A doua zi, de prăznuirea Sfântului Marelui Mucenic Mina a fost săvârșit de dimineață Canonul Sfântului, urmat de Sfânta Liturghie, la care au slujit o parte din părinții profesori ai Facultății și un număr mare de absolvenți ai acestei instituții de învățământ superior, acum slujitori ai Sfintelor Altare. Cuvântul de învățătură în cadrul Dumnezeieștii Liturghii a fost rostit de către Părintele Lect. Univ. Dr. Filip Albu, sub genericul Sfântul Mare Mucenic Mina – recuperatorul sensului vieții noastre. 

Răspunsurile la Dumnezeiasca Liturghie au fost date în chip armonios de studenții teologi, coordonați de d-l profesor de muzică al Facultății de Teologie Ortodoxă, Conf. Univ. Dr. Mircea Buta, bucurându-i prin cântarea lor pe toți cei prezenți la slujba de hram.   

La sfârşitul Sfintei Liturghii au fost binecuvântate prinoasele pregătite întru cinstea Sfântului Marelui Mucenic Mina şi de asemenea, a fost săvârşită Litia mică pentru profesorii Facultăţii şi ctitorii sfântului locaş, adormiţi în Domnul.

În seara sărbătoririi Sfântului Mina a fost săvârșit Acatistul Sfântului Marelui Mucenic, încheindu-se astfel în atmosferă de rugăciune de mulțumire și de cerere, sărbătoarea hramului Paraclisului Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad.

Suntem încredinţaţi de faptul că Sfântul Mare Mucenic Mina, alături de Sfântul Maxim Mărturisitorul, aduce prin rugăciunile sale înaintea tronului lui Dumnezeu, daruri bogate şi binecuvântare pentru Facultatea noastră, pentru studenţii, masteranzii și doctoranzii ei şi pentru toţi ostenitorii care-i cer sprijinul şi mijlocirea.

Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu