Anul 2018

Simpozionul studenților și masteranzilor Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”,  14-16 mai, cu tema: „Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la făurirea unității de neam și de credință”

Anul 2017

Simpozionul studenților și masteranzilor Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”,  8-9 mai, cu tema: Teologia icoanei în contextul mediatic actual. Modele de teologi ortodocși români din a doua jumătate a sec. XX