Binecuvântarea lucrărilor de renovare de la complexul Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad

În cadrul manifestărilor aniversare dedicate celor 25 de ani de la redeschiderea porților Facultății de Teologie Ortodoxă au fost sfințite și inaugurate noile spații ale complexului Facultății de Teologie Ortodoxă de pe strada Academia Teologică, renovate în această perioadă. La slujba de sfințire a participat ÎPS Arhiepiscop Dr. Timotei Seviciu, alături de care s-au aflat: Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultății din Arad; Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae D. Necula de la Facultatea de Teologie din București, consilierii eparhiali Pcuv. Protos. Dr. Iustin Popovici și Pr. Octavian Blaj și Arhid. Drd. Tiberiu Ardelean. La slujba de sfințire au asistat preoții profesori ai facultății și invitații prezenți la Simpozionul academic desfășurat cu prilejul aniversar amintit.

După încheierea slujbei, Înaltpreasfinția Sa a evocat câteva aspecte istorice legate de această străveche clădire și de interesul manifestat de centrul eparhial pentru renovarea clădirii, odată ce aceasta a fost recuperată, ca proprietate, prin retrocedare. Cu acest prilej a fost apreciat pozitiv efortul depus de Părintele consilier Octavian Blaj pentru ceea ce s-a săvârșit până acum în această direcție.

Despre aceste acțiuni de renovare ne-a oferit mai multe detalii Părintele decan Cristinel Ioja: „Astăzi, în contextul manifestărilor dedicate aniversării Facultății de Teologie Ortodoxă din Arad, avem bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe ÎPS Arhiepiscop Timotei pentru a binecuvânta lucrările de renovare desfășurate în complexul Facultății noastre. Trebuie să menționăm faptul că aceste reabilitări erau extrem de necesare, odată ce, după preluarea mandatului în această primăvară s-a impus nevoia aducerii spațiilor de învățământ, din incinta străvechii clădiri a teologiei, la capacitatea de a găzdui în siguranță desfășurarea cursurilor și seminariilor. Astfel că, având sprijinul ÎPS Arhiepiscop Timotei și a Centrului Eparhial, precum și a conducerii Universității „Aurel Vlaicu”, reprezentată prin doamna Rector, Prof. Univ. Dr. Ramona Lile, s-a purces la un amplu proces de înnoire. Astfel, a fost refăcut complet acoperișul care a fost grav avariat de intemperii de-a lungul vremii. În acest loc a fost descoperit un spațiu care a găzduit cândva o sală, care se va pune din nou în funcțiune. După terminarea acesteia s-au început lucrări de reparații a plafoanelor din sălile de curs, afectate de ploi, respectiv lucrări de zugrăvire și parchetare.

Alături de această etapă de zugrăvire, proiectul nostru a vizat și un proces de recuperare a memoriei istorice a acestei instituții, ceea ce s-a materializat printr-o muncă laborioasă și extrem de elegantă de recuperare a chipurilor foștilor dascăli de teologie ce au activat aici și aranjarea acestora în tablourile care împodobesc acum și personalizează Aula noastră. În acest proces s-au implicat colegii noștri Lect. Univ. Dr. Marcel Tang şi Pr. Lect. Univ. Dr. Ștefan Negreanu, cărora le suntem recunoscători pentru efortul de timp, de răbdare și financiar.

Mai mult, prin implicarea Părintelui consilier Octavian Blaj a fost renovat demisolul clădirii, unde au fost amenajate spații generoase și primitoare, unde cadrele didactice și studenții se pot întâlni pentru discuții. Alături de acestea, întreaga curte interioară se află acum în plin proces de reamenajare, fiind organizată o parcare, cu pietre de pavaj, refacerea terenului de sport şi amenajarea unor spații verzi.

Pentru toate acestea suntem datori a mulțumi tuturor celor ce s-au implicat activ în aceste acțiuni, sprijinind material costul acestora, Facultatea noastră beneficiind acum de un spațiu elegant, propice procesului academic”.

dsc_0398 dsc_0400 dsc_0406 dsc_0408 dsc_0409 dsc_0410

Pr. Lect. Univ. Dr. Filip Albu