TEMATICA PENTRU INTERVIU-ADMITERE

MASTER Doctrină şi Cultură Creştină

 1. Problema revelaţiei în lumea contemporană;
 2. Importanţa persoanei lui Iisus Hristos în cultura actuală;
 3. Rolul Bisericii Ortodoxe în mărturisirea lui Hristos astăzi.

Bibliografie

 1.  Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III, Bucureşti, 1978.
 2.  Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, 2005.
 3.  Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia Ortodoxă în Teologia Românească Contemporană, Arad, 2011.
 4.  A. Yannoulatos, Ortodoxia şi problemele lumii contemporane, Bucureşti, 2003.

 MASTER Pastoraţie şi Viaţă Liturgică

 1. Importanţa Sfintei Liturghii în viaţa Bisericii şi a credincioşilor ei;
 2. Probleme pastorale în societatea contemporană;
 3. Cultul divin – expresie a intercomunicării între clerici şi credincioşi;
 4. Parohia – spaţiu al lucrării mântuirii preotului împreună cu credincioşii.

Bibliografie

 1. Alexandre Schmemann – Euharistia – Taina Împărăției, Editura Anastasia, 1993.
 2. Jean Claude Larchet, –Viaţa Liturgică, Editura Doxologia Iaşi, 2017.
 3. Gheorghios D. Metallinos, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Editura Deisis, Sibiu, 2004.
 4. Mitropolit Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Editura Andreiană, Sibiu, 2015.