Programe studii master

1. Pastoraţie şi viaţă liturgică (4 semestre)

2. Doctrină şi cultură creştină (4 semestre)

Extras HG 402 din 2 iunie 2016