Profesorii facultății

DECAN

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel IOJA (CV)

Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală, Misiologie şi Ecumenism

Cristinel Ioja

PS. Conf. Univ. Dr. Nestor DINCULEANĂ

Studiul Vechiului Testament, Istoria şi Filosofia religiilor, Teologie Pastorală (CV)

PS. Conf. Univ. Dr. Habil. Emilian Vlad NICĂ (Crișanul)

cadru didactic asociat

Problema cunoașterii în Teologia creștină, Bizantinologie (CV)

DIRECTOR DEPARTAMENT

DISCIPLINE TEOLOGICE

Pr. Conf. Univ. Dr. Caius-Claudius CUŢARU (CV)

Istoria şi Filosofia religiilor, Istoria Filosofiei

Caius Cuaru

DIRECTOR CENTRUL DE STUDII TEOLOGICE-ISTORICE ȘI DE PROGNOZĂ PASTORAL-MISIONARĂ

Pr. Lect. Univ. Dr. Filip-George ALBU (CV)

Omiletică şi Catehetică

Filip Albu

Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin RUS (CV)

Drept bisericesc

Constantin Rus

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan TULCAN (CV)

Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală, Misiologie şi Ecumenism

Ioan Tulcan

Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile VLAD (CV)

Teologie Morală, Bioetică

Vasile Vlad

Pr. Prof. Univ. Dr. Florin DOBREI (CV)

Istoria Bisericii Ortodoxe Române

Arhim. Conf. Univ. Dr. Teofan MADA (CV)

Patrologie

Teofan Mada

Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian FARCAŞIU (CV)

Teologie Liturgică, Teologie Pastorală, Artă creştină

Lucian Farcaiu

Arhim. Lect. Univ. Dr. Casian RUȘEȚ (CV)

Drept bisericesc, Administraţie parohială și Practică liturgică

Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian-Ioan MURG (CV)

Studiul Noului Testament, Studiul Vechiului Testament, Limba latină patristică

Adrian Murg

Pr. Lect. Univ. Dr. Ştefan-Barbu NEGREANU (CV)

Istorie bisericească universală

img_20161006_091615

Pr. Lect. Univ. Dr. Gabriel-Valeriu BASA (CV)

Istoria Bisericii Ortodoxe Române şi Bizantinologie

Gabriel Basa

Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae TANG (CV)

Patrologie și literatură postpatristică

Limba greacă biblică şi patristică

Pr. Lect. Univ. Dr. Paul-Tiberiu ARDELEAN (CV)

Muzică bisericească și ritual și Ansamblu coral

Tiberiu Ardelean

Protos. Lect. Univ. Dr. Iustin POPOVICI (CV)

cadru didactic asociat

Drept bisericesc

Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan LAZĂR – duhovnic (CV)

cadru didactic asociat

Formare duhovnicească

Ioan Lazr