Conducători doctorat

CONTACT – Școala doctorală interdisciplinară

Tel: 0753070247

Email: doctorat@uav.ro

TEOLOGIE DOGMATICĂ

Coordonator: Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel IOJA

Coordonator: Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan TULCAN

DREPT BISERICESC

Coordonator: Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin RUS

ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Coordonator: PS. Conf. Univ. Dr. EMILIAN Crișanul

Coordonator: Pr. Prof. Univ. Dr. Florin DOBREI

TEOLOGIE MORALĂ ȘI SPIRITUALITATE ORTODOXĂ

Coordonator: Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile VLAD

Coordonator: Conf. Univ. Dr. Daniel LEMENI