Centrul de cercetare

Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

”ILARION V. FELEA”

Plan  de cercetare

Regulament CENTRU DE CERCETARE

Document programatic TFS – FINAL (04.11.2017)

Concluziile lucrarilor Simpozion COMUNICAT FINAL (04.11.2017)

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din Arad are misiunea de a forma duhovniceşte şi intelectual-ştiinţific viitori slujitori ai altarelor şi catedrelor de religie ortodoxă din Arhiepiscopia Aradului. În acelaşi sens are misiunea de a iradia lumina ştiinţei teologice şi a modelelor duhovniceşti pentru formarea tinerilor care asumă programele de studii ale Facultăţii, precum şi de a ridica punţi de legătură în cadrul Universităţii cu celelalte domenii ale cunoaşterii în vederea unui dialog constructiv şi benefic pentru progresul omului în cunoaşterea lumii şi a Creatorului ei.

În acest efort duhovnicesc-formator şi intelectual-ştiinţific, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad se fundamentează pe Tradiţia dintotdeauna a Bisericii Ortodoxe asumată şi manifestată în specificul bisericesc-teologic local şi pe exigenţele academice ale învăţământului teologic superior românesc şi european.

Misiunea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad nu se reduce doar la o rememorare a rădăcinilor ei seculare, de o valoare inestimabilă pentru istoria învăţământului teologic ortodox din România, ci se caracterizează prin asumarea responsabilă şi dinamică a contextului bisericesc, cultural şi ştiinţific actual, dând mărturie despre dimensiunea spiritual-formatoare, misionară-apologetică şi cultural-socială a teologiei, ca teologie a Bisericii.

Preocuparea cadrelor didactice în direcţia cercetării este dovedită prin prezenţa contribuţiilor lor ştiinţifice în diversele cărţi, studii şi referate publicate şi prezentate în cadrul conferinţelor şi simpozioanelor la care au participat.

Centralizarea activităţilor de cercetare ale cadrelor didactice din FTO pentru anul 2016 indică următoarea statistică:

Publicarea cel puţin unei cărţi  la 2 ani:

În cadrul facultăţii planul de cercetare priveşte următoarele aspecte:

 1. Publicarea a cel puţin unei lucrării ştiinţifice într-un interval de 2 ani de către fiecare cadru didactic.
 2. Publicarea a cel puţin 2 studii în reviste de specialitate de către fiecare cadru didactic pe parcursul unui an.
 3. Publicarea a cel puţin 2 studii în volumele simpozioanelor naţionale din cadrul Patriarhiei Române pe parcursul unui an.
 4. Publicarea a cel puţin un studiu în cadrul simpozioanelor internaţionale din ţară şi străinătate.
 5. Editarea revistei Teologia şi indexarea ei în nivelele superioare ale cercetării.
 6. Editarea volumelor simpozioanelor naţionale şi internaţionale organizate de facultatea noastră în conformitate si tema anuală a Sfântului Sinod şi cu diversele evenimente ştiinţifice şi academice din cursul unui an universitar.
 7. Editarea anuarului Facultăţii de Teologie Ortodoxe din Arad.
 8. Editarea anuală a revistei Studia Doctoralia şi organizarea anuală a unui simpozion dedicat studenţilor doctoranzi.
 9. Editarea săptămânală a publicaţiei pastoral misionare Calea Mântuirii.
 10. Organizarea la 2 ani a unui simpozion naţional studenţesc.
 11. Participarea cadrelor didactice în fiecare an la simpozioanele naţionale şi internaţionale organizate de facultăţile de Teologie din Patriarhia Română şi de alte instituţii teologice din Europa şi nu numai.
 12. Participarea cadrelor didactice ale facultăţii la editarea manualelor la nivelul Patriarhiei Române pentru Facultăţile de Teologie Ortodoxă.
 13. Participarea cadrelor didactice ale facultăţii la editarea dicţionarelor şi a altor lucrări ştiinţifice la nivelul Patriarhiei Române.
 14. Participarea cadrelor didactice la proiectele ştiinţifice şi misionare ale Arhiepiscopiei Aradului.
 15. Activarea cadrelor didactice în cadrul Asociaţiilor naţionale şi internaţionale din care fac parte şi organizarea de conferinţe şi editarea de volume de studii (ex. Asociaţia Internaţională a Teologilor Dogmatişti Ortodocşi).
 16. Implicarea cadrelor didactice în Dialogul Ecumenic.
 17. Colaborarea cadrelor didactice ale facultăţii la organizarea unor conferinţe în cadrul universităţii sau în cadrul altor facultăţi cu profil umanist din cadrul universităţii.
 18. Organizarea dialogului la nivel naţional dintre teologie-filozofie şi ştiinţă şi editarea unor volume de studii.
 19. Organizarea în parteneriat cu alte facultăţi din Patriarhia Română a unor simpozioane şi conferinţe.
 20. Extinderea colaborărilor prin parteneriate cu alte facultăţi din ţară şi străinătate precum şi ceea ce priveşte Programul ERASMUS+.

Decan,

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja