TEMATICA PENTRU INTERVIU-ADMITERE

MASTER Doctrină şi Cultură Creştină

 1. Problema revelaţiei în lumea contemporană;
 2. Importanţa persoanei lui Iisus Hristos în cultura actuală;
 3. Rolul Bisericii Ortodoxe în mărturisirea lui Hristos astăzi.

Bibliografie

 1. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I-III, Bucureşti, 1978.
 2. Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, 2005.
 3. Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia Ortodoxă în Teologia Românească Contemporană, Arad, 2011.
 4. A. Yannoulatos, Ortodoxia şi problemele lumii contemporane, Bucureşti, 2003.

 MASTER Pastoraţie şi Viaţă Liturgică

 1. Problema autonomiei bisericeşti;
 2. Problema autocefaliei bisericeşti.
 3. Semnificația teologico – duhovnicească a Sfintei Liturghii şi valoarea acesteia pentru viaţa liturgică a Bisericii;
 4. Probleme pastorale în lumea contemporană.

Bibliografie

 1. Alexandre Schmemann – Euharistia – Taina Împărăției, Editura Anastasia, 1993.
  Gheorghios D. Metallinos, Parohia – Hristos în mijlocul nostru, Editura Deisis, Sibiu, 2004.
  Mitropolit Emilianos Timiadis, Preot, parohie, înnoire, Editura Andreiana, Sibiu, 2015.
 2. Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I-II, Bucureşti, 1990.
 3. Pr. Prof. Dr., Liviu Stan, Despre autocefalie, în „Ortodoxia”, anul VIII, 1956, nr. 3, p. 369-396.
 4. Idem, Despre autonomia bisericească, în „Studii Teologice”, anul X, 1958, nr. 5-6, p. 376-393.