Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” Arad

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ LA TEOLOGIE DOGMATICĂ ORTODOXĂ

 1. Teologia Dogmatică în Teologia Ortodoxă Română
 2. Caracterul paradoxal al dogmelor ca adevăruri revelate, păstrate şi explicitate de Biserică
 3. Cele două moduri ale Revelaţiei: natural şi supranatural. Revelaţia în dogmele şi viaţa Bisericii
 4. Sfânta Tradiţie şi Sfânta Scriptură. Raportul interior dintre Biserică-Scriptură-Tradiţie
 5. Modurile cunoaşterii lui Dumnezeu în Ortodoxie şi caracteristicile specifice ale acestei cunoaşteri
 6. Taina Sfintei Treimi în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie şi formularea dogmei trinitare. Perihoreză şi intersubiectivitate divină
 7. Lumea, operă a iubirii Persoanelor Sfintei Treimi, destinată transfigurării. Structura catafatic-apofatică a lumii
 8. Crearea, constituţia şi scopul omului. Starea primordială, căderea omului şi semnificaţia păcatului strămoşesc.
 9. Crearea lumii nevăzute: originea, natura şi numărul îngerilor. Originea şi existenţa îngerilor răi.
 10. Iisus Hristos, Dumnezeul-Om
 11. Ereziile hristologice
 12. Unirea ipostatică şi consecinţele ei
 13. Întreita slujire a Mântuitorului Hristos
 14. Problema chenozei
 15. Aspectele Răscumpărării
 16. Sinergie şi îndumnezeire în teologia ortodoxă
 17. Eclesiologia ortodoxă. Aspecte fundamentale
 18. Sfintele Taine în viaţa Bisericii
 19. Eshatologia ortodoxă
 20. Deviaţii eterodoxe privitoare la eshatologie: purgatoriul şi milenarismul

BIBLIOGRAFIE:

 1. Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu, Pr. Prof. Dr. Sterea Tache, Pr. Prof. Dr. Valer Bel, Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Pr. Prof. Dr. Cristinel Ioja, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. I, Editura Basilica, Bucureşti, 2017
 2. Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Misterul mântuirii în Hristos şi în Biserică, Arad, 2007
 3. Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos, Pantocrator, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2005
 4. Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, Vol. I-III, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1978
 5. Pr. Prof. Ion Bria, Tratat de Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Editura România Creştină, Bucureşti, 1999.