TEMELE LA TEOLOGIE DOGMATICĂ

EXAMEN SCRIS

PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ

 1. Revelaţia dumnezeiasca şi importanta ei pentru Teologia Ortodoxă
 2. Relaţia dintre om si cosmos în Teologia Ortodoxă
 3. Dogma Sfintei Treimi. Argumentare biblică şi patristică
 4. Dogma de la Calcedon şi importanţa acesteia pentru hristologia ortodoxă
 5. Aspecte esenţiale ale eshatologiei ortodoxe
 6. Aspecte teologice reflectate în Tratatele de Dogmatică Ortodoxă din România în a doua jumătate a sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea

Bibliografie:

 1. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a, Bucureşti, 1996, 1997.
 2. Idem, Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti, 1992.
 3. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediţia a II-a, Craiova, 1993.
 4. Idem, Studii de Teologie Dogmatică, Craiova, 1991.
 5. Idem, Transparenţa Bisericii şi viaţa sacramentală, în „Ortodoxia”, anul XXII (1970, nr. 4, p. 501-516.
 6. ***Teologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru Facultăţile de teologie, ediţia a II, vol. I şi II, Cluj-Napoca, 2005.
 7. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, 2008.
 8. Prof. dr. Ioan Bria, Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Bucureşti, 1999.
 9. Idem, Hermeneutica Teologică, Sibiu, 2009.
 10. Prof. dr. Dumitru Radu, Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine şi problema intercomuniunii, în „Ortodoxia”anul XXX (1978), nr. 1-2, p. 13-388 (şi extras).
 11. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia ortodoxă în teologia românească contemporană, Arad, 2010.
 12. Vladimir Lossky, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, traducere de Pr. Vasilă Răducă, Bucureşti, 1993.
 13. George Florovsky, Biserica, Scriptura şi Tradiţia, traducere de Fl. Caragua şi G. Mândrilă, Bucureşti, 2005.
 14. Dr. Cristinel Ioja, Dogmatică şi Dogmatişti. Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea, Editura Marineasa, Timişoara, 2008.

Coordonatori: Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan şi Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja

* Tematică valabilă pentru toți candidații înscriși la toate specializările

TEMELE LA TEOLOGIE DOGMATICĂ

EXAMEN ORAL

PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ

 1. Cunoaşterea catafatică şi apofatică a lui Dumnezeu în teologia ortodoxă
 2. Raţionalitatea creaţiei şi unitatea ei în Logosul divin după Sfântul Maxim Mărturisitorul
 3. Trăsăturile fundamentale ale antropologiei ortodoxe în gândirea Pr. Prof. Dumitru Stăniloae
 4. Aspectele esenţiale ale răscumpărării omului în Hristos din perspectivă interconfesională
 5. Biserica, Scriptura şi Tradiţia. Legătura dintre ele: aspecte interconfesionale
 6. Sfintele Taine în viaţa Bisericii

Bibliografie:

 1. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, 2, 3, ediţia a II-a, Bucureşti, 1996, 1997.
 2. Idem, Spiritualitatea ortodoxă, Bucureşti, 1992.
 3. Idem, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediţia a II-a, Craiova, 1993.
 4. Idem, Studii de Teologie Dogmatică, Craiova, 1991.
 5. Idem, Transparenţa Bisericii şi viaţa sacramentală, în Ortodoxia, anul XXII (1970, nr. 4, p. 501-516.
 6. ***Teologia Dogmatică şi Simbolică. Manual pentru Facultăţile de teologie, ediţia a II, vol. I şi II, Cluj-Napoca, 2005.
 7. Prof. dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos Pantocrator, Bucureşti, 2008.
 8. Prof. dr. Ioan Bria, Teologie Dogmatică şi Ecumenică, Bucureşti, 1999.
 9. Idem, Hermeneutica Teologică, Sibiu, 2009.
 10. Prof. dr. Dumitru Radu, Caracterul ecleziologic al Sfintelor Taine şi problema intercomuniunii, în „Ortodoxia”anul XXX (1978), nr. 1-2, p. 13-388 (şi extras).
 11. Prof. dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia ortodoxă în teologia românească contemporană, Arad, 2010.
 12. Vladimir Losskz, Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, traducere de Pr. Vasilă Răducă, Bucureşti, 1993.
 13. George Florovskz, Biserica, Scriptura şi Tradiţia, traducere de Fl. Caragua şi G. Mândrilă, Bucureşti, 2005.
 14. Dr. Cristinel Ioja, Dogmatică şi Dogmatişti. Prolegomena privind aprofundarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe în România în a doua jumătate a sec. al XX-lea şi începutul sec. al XXI-lea, Editura Mireneasa, Timişoara, 2008.

Coordonatori: Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan şi Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja

*Pentru candidații înscriși la specializarea Teologie Dogmatică

TEMELE LA DREPT BISERICESC

EXAMEN ORAL

PENTRU ADMITERE LA ŞCOALA DOCTORALĂ

 1. Principiile canonice fundamentale de organizare a Bisericii
 2. Norme canonice privind administrarea puterii învăţătoreşti
 3. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Botezului
 4. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Mirungerii
 5. Norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Euharistiei
 6. Despre autonomia bisericească
 7. Despre autocefalia bisericească

Bibliografie:

 1. Prof. dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, vol. I-II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1990.
 2. Idem, Rudenia ca piedică (impediment) la căsătorie şi cununie, în ”Studii Teologice”, anul XLIV (1992), nr. 1-2, p. 17-31.
 3. Idem, Originile dreptului scris în Biserica Ortodoxă Română. Studiu istorico-canonic, teză de doctorat, Sibiu, 1969; sau vol. ”Din istoria dreptului românesc. I. Dreptul scris, Sibiu, 1993.
 4. Prof. dr. Liviu Stan, Obârşia şi dezvoltarea istorică a dreptului bisericesc, în ”Mitropolia Olteniei”, anul XX (1968), nr. 1-2, p. 3-11.
 5. Idem, Biserica şi dreptul, în ”Mitropolia Olteniei”, anul VIII (1956), nr. 4, p. 482-489.
 6. Idem, Legislaţia Bisericii Ortodoxe Române în timpul arhipăstoririi Preafericitului Părinte Patriarh Justinian, în ”Ortodoxia”, anul XXI (1968), nr. 2, p. 267-296.
 7. Idem, Legislaţia bisericească şi valoarea ei canonică, în ”Mitropolia Olteniei”, anul VI (1954), nr. 10-12, p. 598-617.
 8. dr. Iorgu D. Ivan, Importanţa principiilor fundamentale canonice de organizaţie şi administraţie a Bisericii, în ”Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, anul XLV (1969), nr. 3-4, p. 155-165.
 9. Prof. dr. Nicolae V. Dură, Norme canonice referitoare la îndatorirea învăţătorească şi omiletică a preotului, în ”Mitropolia Banatului”, anul XXVIII (1983), nr. 3-4, p. 155-169.
 10. Idem, Dispoziţii şi norme canonice privind administrarea Sfintei Taine a Botezului, în ”Ortodoxia”, anul XXXI (1979), nr. 3-4, p. 593-612.
 11. Idem, Dispoziţii şi norme canonice privind administrarea Sfântului şi Marelui Mir pe teritoriul ţării noastre, expresie elocventă a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române de-a lungul secolelor, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, anul LVII (1981), nr. 1-3, p. 39-57.
 12. Idem, Rânduieli şi norme canonice privind administrarea Sfintei Euharistii, în „Glasul Bisericii”, anul XXXVIII (1979), nr. 7-8, p. 791-804.
 13. dr. Iorgu D. Ivan, Căsătoria – Sfântă Taină a Bisericii şi instituţie juridică a Statului, în „Biserica Ortodoxă Română”, anul CI (1983), nr. 9-10, p. 732-755.
 14. Prof. dr. Liviu Stan, Despre autonomia bisericească, în „Studii Teologice”, anul X (1958), nr. 5-6, p. 376-393.
 15. Idem, Despre autocefalie, în „Ortodoxia”, anul VIII (1956), nr. 3, p. 369-396.

*Pentru candidații înscriși la specializarea Drept bisericesc

Coordonator: Pr. Prof. dr. Constantin Rus

TEMELE LA TEOLOGIE MORALĂ ȘI SPIRITUALITATE ORTODOXĂ

EXAMEN ORAL

PENTRU ADMITEREA LA ŞCOALA DOCTORALĂ

 1. Cadrele liturgice ale vieții morale: (Sărbătoarea, Integrarea liturgică, Încadrarea liturgică prin Ziua Duminicii, prin Ziua liturgică, prin Săptămâna liturgică, prin Anul liturgic);
 2. Rugăciunea – temeiul vieții religios-morale;
 3. Trăsăturile modernității în perspectiva teologiei morale. Viața duhovnicească în cadrele modernității târzii;
 4. Căderea în păcat – eșec existențial;
 5. Viața morală în condițiile existenței răului (originea și natura răului);
 6. Maica Domnului, izvor și model al vieții duhovnicești.

Bibliografie:

 1. BĂDESCU Ilie, Noologie. Cunoașterea ordinii spirituale a lumii. Sistem de sociologie noologică, Editura Valahia, Colecția Euxin, București, 2002.
 2. BĂNCILĂ Vasile, Duhul sărbătorii, Editura Anastasia, București, 1996.
 3. BERDIAEV Nikolai, Încercare de metafizică eshatologică. Act creator și obiectivare, traducere Stelian Lăcătuș, Editura Paideia, București, 1999;
 4. BUNGE, Gabriel, Practica rugăciunii personale după Tradiţia Sfinţilor Părinţi, trad. I. Ică jr., Edit. Deisis, Sibiu, 1996.
 5. CABASILA Nicolae, Despre viața în Hristos , traducere Teodor Bodogae, Editura I.B.M. al B.O.R., București, 1997.
 6. CONIARIS M. Anthony, Introducere în credința și viața Bisericii Ortodoxe, traducere Constantin Făgețan, Editura Sofia, București, 2001.
 7. CONSTANTIN Pavel, Problema răului la Fericitul Augustin, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1996;
 8. COSTA DE BEAUREGARD, Marc Antoine, Rugaţi-vă neîncetat, trad. Rodica Buga, pr. Nicolai Buga, Edit. Institutul Biblic şi  de Misiune al  Bisericii  Ortodoxe Române,  Bucureşti, 1998.
 9. DIONISIE Areopagitul, Despre numele divine, traducere Cicerone Iordăchescu și Teofil Simenschy, Editura Institutul European, Iași, 1993;
 10. EVDOKIMOV Paul, Înnoirea Spiaritului Studii de spiritualitate, trad. Magdalena Mărculescu-Cojocea, ed. Pandora, Târgovişte,
 11. EVDOKIMOV Paul, Vârstele vieții spirituale, traducere Pr. Prof. Ioan Buga, Editura Christiana, București,1993.
 12. FELMY Karl Christian, Existenţă seculară şi viaţă liturgică, în vol. Editat de Picu Ocoleanu şi Radu Preda, Viaţă liturgică şi etos comunitar. Preliminarii la o Teologie socială ortodoxă, Edit. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007.
 13. KOYRÉ Alexandre, De la lumea închisă la universul infinit, traducere de Vasile Tonoiu, Editura Humanitas,Bucuresti, 1997
 14. LEMENI Adrian si Pr. Razvan IONESCU, Teologie ortodoxă și Știința, Editura I.B.M. al B.O.R., Bucuresti, 2007
 15. LEMENI Adrian, Sensul eshatologic al creației, Editura Asab, Bucuresti, 2004
 16. LOSKY Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit, trad. Pr. Vasile Raduca, Editura Anastasia, Bucuresti
 17. LOSSKY Vladimir, Introducere în Teologia Ortodoxă, traducere Lidia și Remus Rus, Editura Enciclopedică, București, 1993;
 18. MATSOUKAS Nikos, Teologie dogmatică și simbolică, IV: Demonologie, traducere Constantin Coman și Cristian-Emil Chivu, Editura Bizantină, București, 2002;
 19. MOLDOVAN Ilie, Calendarul viu – dialoguri euharistice între generații, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007.
 20. NAKAMURA Najime, Orient si Occident: o istorie comparată a ideilor, trad. Dinu Luca, Editura Humanitas, Bucuresti, 1997
 21. PATAPIEVICI Horia Roman, Omul recent. O critica a modernității din perspectiva întrebării «Ce se pierde atunci când ceva se câstiga?», Editura Humanitas, Bucuresti, 2001
 22. SCHMEMANN Alexander, Din apă și din Duh. Studiu liturgic al Botezului, traducere Pr. Prof. Ioan Buga, Editura Symbol, București, 1992.
 23. SCHMEMANN Alexander, Introducere în teologia liturgică, traducere Vasile Bârzul, Editura Sofia, București 2002.
 24. SCHMEMANN Alexander, Pentru viața lumii. Sacramentele și ortodoxia, trad. Aurel Jivi, Ed. I.B.M. al B.O.R., București, 2001.
 25. SCHMEMANN Alexander, Postul cel Mare, traducere Andreea Stroe și Laurențiu Constantin, Editura Universul Enciclopedic, București, 1995.
 26. SCOOYANS Michel, Deriva ideologica și totalitară a neoliberalismului, traducere diac. Ioan I. Ica jr., învol. Gândirea socială a Bisericii, volum realizat si prezentat de Ioan I.Ica jr. si Germano Maroni, Editura Deisis, Sibiu, 2002
 27. SOFRONIE, arhim, Rugăciunea-experienţa vieţi veşnice, trad. Ioan I. Ică jr., Edit. Deisis, Sibiu, 1998.
 28. ŠPIDLÍK Tomáš, Spiritualitatea Răsăritului creștin II. Rugăciunea, traducere Ioan I Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 1998.
 29. TOYNBEE Arnold J., Sinteza asupra istoriei. Sinteza a volumelor VII-X, de D. C. Sowervell, trad. Dan A. Lazarescu, Editura Humanitas, Bucuresti, 1997, p. 208
 30. VASILE cel Mare, Că Dumnezeu nu este autor al relelor, în vol. Sfântul Vasile cel Mare, Omilii și cuvântări, traducere Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004;
 31. VATTIMO Gianni, Sfârsitul modernității, Editura Pontica, 1993
 32. VLAD Vasile, Asumarea (Post)modernității. Perspectivă teologică asupra istoriei, Editura Universității „Aurel Vlaicu”, Arad, 2010
 33. VLAD Vasile, Dimensiunea liturgica a vieții religios-morale Editura Universitații „Aurel Vlaicu”, Arad, 2009
 34. VLAD Vasile, Rugăciune și imaginație. Perspesctivă bisericească, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2013
 35. VLAD Vasile, Temeiuri ale gândirii morale. Perspectivă teologică, Editura Astra Museum, Sibiu, 2016
 36. VLASCEANU Lazăr, Sociologie si modernitate. Tranziții spre modernitate reflexivă, Editura Polirom, Iasi, 2007
 37. VULCANESCU Mircea, Creștinul în lumea modernă, în volumul Gândirea socială a Bisericii, realizat si prezentat de Ioan I. Ica jr. si Germano Maroni, Editura Deisis, Sibiu, 2002, p. 72-93
 38. WEBER Max, Etica protestantă si spiritul capitalismului, traducere de Ihor Lemnij, Editura Humanitas,Bucuresti, 1993
 39. WURTZ Bruno, New Age. Paradigma holistă sau revrăjirea vărsătorului, ed. a II-a, Editura de Vest, Timisoara, 1994
 40. YANNARAS Christos, Libertatea Moralei, traducere Mihai Cantuniari, Editura Anastasia, Bucuresti, 2002
 41. YANNARAS Christos, Ortodoxie si Occident, Editura Bizantina, Bucuresti, 1995
 42. YANNARAS. Christos, Heidegger si Areopagitul, Ed. Anastasia, Bucuresti, 1996

Coordonator: Pr. Prof. dr. Vasile Vlad

*Pentru candidații înscriși la specializarea Teologie Morală și Spiritualitate Ortodoxă