UNIVERSITATEA “AUREL VLAICU” DIN ARAD

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ „ILARION V. FELEA”

METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFAŞURAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

(examen de licenţă şi disertaţie pentru anul universitar 2017/2018)

Metodologie finalizare studii licenta si master 2017-2018

DECAN                                                                                          DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel IOJA                                            Pr. Conf. Univ. Dr. Caius CUŢARU