DECAN

Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel IOJA (CV)

Disciplina: Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală, Misiologie şi Ecumenism

Cristinel Ioja

PS. Conf. Univ. Dr. Habil. Emilian Vlad NICĂ (Crișanul)

cadru didactic asociat

Disciplina: Problema cunoașterii în Teologia creștină (CV)

DIRECTOR DEPARTAMENT

DISCIPLINE TEOLOGICE

Pr. Conf. Univ. Dr. Caius-Claudius CUŢARU (CV)

Disciplina: Istoria şi Filosofia religiilor, Istoria Filosofiei

Caius Cuaru

Pr. Prof. Univ. Dr. Constantin RUS (CV)

Disciplina: Drept bisericesc, Legislaţie şi administraţie bisericească

Constantin Rus

DIRECTOR CENTRUL DE STUDII TEOLOGICE-ISTORICE

Pr. Lect. Univ. Dr. Filip-George ALBU (CV)

Disciplina: Omiletică şi Catehetică

Filip Albu

Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan TULCAN (CV)

Disciplina: Teologie Dogmatică, Teologie Fundamentală, Misiologie şi Ecumenism

Ioan Tulcan

Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile VLAD (CV)

Disciplina: Teologie Morală, Bioetică

Vasile Vlad

Pr. Prof. Univ. Dr. Florin DOBREI (CV)

Disciplina: Istoria Bisericii Ortodoxe Române

Arhim. Conf. Univ. Dr. Teofan MADA (CV)

Disciplina: Patrologie

Teofan Mada

Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian FARCAŞIU (CV)

Disciplina: Teologie Liturgică, Teologie Pastorală, Artă creştină

Lucian Farcaiu

Conf. Univ. Dr. Mircea-Remus BUTA (CV)

Disciplina: Muzică bisericească

Mircea_Buta

Pr. Lect. Univ. Dr. Adrian-Ioan MURG (CV)

Disciplina: Studiul Noului Testament, Studiul Vechiului Testament, Limba latină patristică

Adrian Murg

Pr. Lect. Univ. Dr. Ştefan-Barbu NEGREANU (CV)

Disciplina: Istorie bisericească universală

img_20161006_091615

Pr. Lect. Univ. Dr. Gabriel-Valeriu BASA (CV)

Disciplina: Istoria Bisericii Ortodoxe Române şi Bizantinologie

Gabriel Basa

Protos. Lect. Univ. Dr. Nicolae TANG (CV)

Disciplina: Patrologie și literatură postpatristică

Limba greacă biblică şi patristică

Arhid. Lect. Univ. Dr. Paul-Tiberiu ARDELEAN (CV)

Disciplina: Cântare corală şi dirijat, Ansamblu coral şi Practică liturgică

Tiberiu Ardelean

Protos. Lect. Univ. Dr. Iustin POPOVICI (CV)

cadru didactic asociat

Disciplina: Administraţie parohială

Pr. Lect. Univ. Dr. Ioan LAZĂR – duhovnic (CV)

cadru didactic asociat

Disciplina: Formare duhovnicească

Ioan Lazr