Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Timotei a fost prezent la festivitatea de absolvire a studenților teologi arădeni, promoția 2018

Absolvenţii celei de-a 24-a promoţie a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea” din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, şi-au încheiat parcursul studiilor universitare de licenţă, prin festivitatea emoţionantă a îndătinatului curs festiv, desfăşurat cu binecuvântarea şi în prezenţa Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, în ziua de 29 mai 2018.

Deschiderea manifestărilor a început cu oficierea Sfintei Liturghii în capela facultăţii, soborul slujitor fiind format din preoţii profesori ai Facultăţii, iar răspunsurile liturgice au fost date de către absolvenţi.

Programul a continuat în Aula Magna, în prezenţa invitaţilor, a absolvenţilor, a studenţilor facultăţii, precum şi a unei  asistenţe formate din părinţi, prieteni şi apropiaţi ai absolvenților.

În prezidiul manifestării s-au aflat: Înaltpreasfințitul Părinte dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului, Prof. Dr. Ramona Lile, Rectorul Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Pr. Prof. Univ. Dr. Cristinel Ioja, Decanul Facultăţii de Teologie, Pr. Conf. Univ. Dr. Caius Cuţaru, Directorul Departamentului de Discipline Teologice al Facultăţii, precum și Pr. Pompiliu Gavra, Directorul Seminarului Teologic Ortodox din Arad. Fiecare dintre invitați au prezentat, apoi, câteva cuvinte de salut şi scurte îndemnuri adresate absolvenţilor.

Festivitatea a fost deschisă de Părintele decan Cristinel Ioja, care a salutat prezidiul și audiența. În cuvântul său, acesta a arătat că: „prilejul oferit de aniversarea Centenarului Marii Uniri de la 1918 ne pune într-o dublă ipostază, una retrospectivă, de a evoca lupta și străduințele înaintașilor pentru mărețul eveniment de la Alba-Iulia, dar și una prospectivă, de a creiona acțiunile, proiectele și angajamentele noastre față de provocările contemporaneității, adresate atât Bisericii cât și țării. Tocmai de aceea, am putea să vă numim generația Centenar. Suntem convinși că amprenta lăsată de acești ani de școală nu o va putea șterge nimeni de la voi. De aceea, să nu uitați matricea spirituală în care v-ați format”.

Totodată, sfinția sa le-a adresat și un cuvânt părinților absolvenților, răspunzând la întrebarea: Ce școală absolvă fiii dumneavoastră?, „Cu toate argumentele, cea mai bună din vestul țării, cu o istorie de aproape două veacuri în spate, cu programe, astăzi, de masterat și doctorat, unde studenții noștri excelează prin rezultatele obținute la concursurile organizate la nivel de Patriarhie. Desigur, acestea se datorează și efortului și implicării Părinților profesori colegi, cărora le mulțumesc, pe această cale”.

Cursul festiv a fost susţinut de Pr. Conf. Univ. Dr. Lucian Farcașiu, îndrumătorul de an al absolvenţilor, tema aleasă de sfinţia sa fiind: Unitatea de credință și de neam din perspectiva Sfintei Liturghii, reliefând aici câteva dintre coordonatele teologice și liturgice prin care slujirea preoțească, care se hrănește din Dumnezeiasca Liturghie, contribuie la manifestarea unității credinței dar și a unității neamului românesc. La finalul disertației sale, acesta i-a îndemnat pe absolvenți să rămână fideli tezaurului învățăturii de credință a Bisericii, în ascultare fiiască față de conducerea bisericească, devenind, pentru comunitățile parohiale unde vor activa, factori și promotori ai unității, spre care îndemână întotdeauna Sfânta Liturghie.

Rectorul universităţii arădene i-a felicitat pe absolvenți și pe părinții acestora pentru faptul că au ales să urmeze cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă, urându-le spor în munca lor viitoare.

Părintele Director al Seminarului a evocat, la rându-i, bucuria și emoția acestui eveniment, arătând că cele două instituții de învățământ teologic arădene, nu numai că funcționează în aceeași locație dar se și află într-un spirit de unitate și de conlucrare, modelul acesta fiindu-le transmis ca îndemn și acestei promoții.

Directorul Departamentului, Pr. Conf. Univ. Dr. Caius Cuţaru a dat citire catalogului cu cei 36 de absolvenţi ai acestei promoții, fiecare dintre aceștia primind câte un trandafir şi o diplomă de onoare.

Din partea absolvenţilor a vorbit studentul Alin Ciotea, arătând în cuvântul său că: „ziua aceasta este una specială pentru parcursul existenței noastre, din moment ce toată experiența, cunoștințele și tăria sufletească primite aici devin fundamentul pe care se va clădi preoția noastră viitoare. Tocmai de aceea mulțumim lui Dumnezeu care ne-a îndrumat pașii spre cercetarea teologică în această școală; apoi, părinților și bunicilor noștri care ne-au susținut în devenirea noastră de până aici. De asemenea, se cuvine a aduce cuvânt de gratitudine adresat ÎPS Arhiepiscop Timotei, doamnei Rector și cadrelor didactice pentru întregul suport științific și spiritual, care ne-au îmbogățit mințile și inimile noastre cu știința și dragostea lor”.

Studentul Ștefan Muț, din anul III, i-a felicitat din partea studenţilor Facultăţii, pe absolvenţi, îndemnându-i să urmeze, în viața lor, învățăturile primite aici.

A urmat momentul festiv al predării cheii simbolice a Facultății.

Festivitatea s-a încheiat prin cuvântul de binecuvântare şi felicitare a absolvenţilor, adresat de către Chiriarhul locului, ÎPS Arhiepiscop Dr. Timotei, care a arătat că „astăzi purtați în mâini, ca semn de apreciere, trandafiri. Aceste flori sunt și simbolul Rusaliilor întrucât bisericile au fost împodobite la acest praznic cu flori și verdeață, sărbătoare în duhul căreia ne aflăm încă. Acestea evocă, simbolizează mulțimea darurilor Duhului Sfânt. Așa și voi acum, la acest ceas de sărbătoare, purtați aceste minunate flori ca semne ale harurilor și darurilor cu care v-ați împodobit în anii de școală petrecuți aici. De aceea, întocmai ca și Sfinții Apostoli, cei îmbrăcați cu putere de Sus la Cincizecime, care au propovăduit pe Cuvântul, Logosul întrupat, până la marginile pământului, așa și voi sunteți chemați a-L mărturisi pe Acesta în viața voastră, în slujirea voastră de la altar, de la catedră și în orice altă ipostază de ascultare și lucrare vă veți găsi, în duhul unității de credință și de neam, ca unii ce purtați acest acoperământ al Centenarului”.

Armoniile cântului de „La mulţi ani!” şi a intonării imnului arhieresc, însoțite de aplauzele audienței, au încheiat festivitatea.

Pr. Lect. Univ. Dr. Filip Albu